Siden det i forrige uke ble klart at Aller Media og Dagbladet går inn i en ny økonomisk kuttrunde, har det tilspisset seg mellom ledelsen og de ansatte i konsernet.

Totalt skal det spare 110 millioner, og etter planen skal opp mot 65 årsverk kuttes. Opp mot 39 av disse må gå fra Dagbladet.

Etter det DN erfarer vil visuell avdeling, som består av DBTV og fotografer, rammes hardt, trolig skal fem stillinger tas herfra.

Spillavdelingen Pressfire og Reise foreslås lagt ned. I tillegg foreslås det å ta rundt fire fra papirdesken. Desken skal samarbeide med Allers sentrale desk.

Sjefredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen, har ikke besvart DNs henvendelser.

Redaksjonsklubben i Dagbladet, med fungerende klubbleder Anne Marte Blindheim i spissen, er derimot uenig i ledelsens regnestykker.

I en intern e-post skriver Blindheim at bruken av midlertidige ansatte «kamuflerer» at den reelle grunnbemanningen er for lav i forhold til de mange arbeidsoppgavene i redaksjonen.

«Vi har ved kontroll funnet feil i listene, noe som indikerer at det trengs en gjennomgang. Ledelsens egne tall forteller at nærmere 40 redaksjonelle årsverk utføres av midlertidig ansatte.», skriver Blindheim.

Den fungerende klubblederen mener heller ikke ledelsen har redegjort for hvilke stoffområder og arbeidsoppgaver som må fjernes når «den kunstige opprettholdte bemanningen» i kultur-, sport-, visuell- og nyhet-avdelingene kommer ned på et reelt nivå.

På bakgrunn av dette mener hun at tidsplanen ledelsen har lagt frem ikke er realistisk. Etter planen skal nytt organisasjonskart legges frem i løpet av tirsdag 26. november, mens fristen for å søke sluttpakker er 14. desember.

Sluttpakkefrist

Redaksjonsklubben mener ledelsen burde startet kuttrundene med å få kontroll over utgifter til midlertidige ansatte og frilansere før de starter med sluttpakkeprosesser.

Dagbladet er i gang med avisens femte kuttrunde siden 2005. Her er fungerende klubbleder Anne Marte Blindheim avbildet.
Dagbladet er i gang med avisens femte kuttrunde siden 2005. Her er fungerende klubbleder Anne Marte Blindheim avbildet. (Foto: Adrian Nielsen)
Torsdag morgen innkalte administrerende direktør i Aller Norge, Dag Sørsdahl, til et husmøte i Dagbladet. Han informert om at 26 ansatte fra redaksjonen og produksjonen skal kuttes. 13 må bort i kommersiell avdeling. Sluttpakkene blir på mellom seks og elleve måneder - avhengig av ansiennitet.

Sørsdahl sa også at det kunne bli oppsigelser i januar, hvis innsparingene gjennom sluttpakker ikke ble tilstrekkelig kostnadsbesparende.

Dette bekrefter også Sørsdahl overfor DN.

- Vi ønsker ikke å gå til oppsigelser, men hvis kostnadsbesparelsene på variable og faste kostnader ikke blir tilstrekkelig, må vi gå til dette skrittet. Nå er vi opptatt av å ha en så god prosess som mulig - der vi er i god dialog med de tillitsvalgte for å finne gode tiltak og løsninger, slik at vi unngår dette, sier Sørsdal.

DN har vært i kontakt med Anne Marte Blindheim. Hun skriver følgende i en tekstmelding:

- Vi registrerer at sluttpakkevinduet er åpnet, uten at vi har gitt vår tilslutning til det. Vi mener at tempoet i prosessen er altfor høyt. Når det gjelder prosessen forøvrig, er Dagbladets redaksjonsklubb fortsatt i drøftinger med ledelsen.

Sjefredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen, har ikke besvart DNs henvendelser.

 

Lese mer om medier, nett, teknologi? Følg @DN_Etterbors og @marcushusby på Twitter.  Du kan også følge DN Etterbørs på Facebook

 

Se DNtv: Slik fungerer Apple Pen:

Slik fungerer Apple Pen.
Vi har testet Apple Pen.
01:08
Publisert:
 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.