Oppunder jul ifjor fikk regjeringen nei til å endre helligdagsloven, og droppet forslaget om fri søndagshandel. Nå ber Rema 1000 regjeringen om å vurdere bare å la matkjedene ha åpent på søndager.

- Vi opplever en svært uoversiktelig debatt rundt søndagsåpne butikker. Rema 1000 ønsker kun å få like konkurransevilkår og forutsigbare rammebetingelser for vår bransje, og det er opp til politikerne å avgjøre. Likevel, for å forsøke å løsne opp både politiske og bransjemessige floker, tillater vi oss å fremme et forslag om å kun tillate at dagligvarebutikker får holde søndagsåpent, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer til DN.

Kranglet siden januar

Torsdag ettermiddag sendte Rema 1000 over et forslag til Kulturdepartementet om å endre helligdagsloven for å tillate søndagåpne dagligvarebutikker.

Det skjer etter at Virke og Handel og Kontor tidligere samme dag lanserte en søndagsplakat med retningslinjer for å sikre «lik og felles praktisering av loven» mellom alle matkjedene. Kiwi, Joker- og Meny-eier Norgesgruppen, Coop og Bunnpris støtter opp om plakaten, men Rema som eneste dagligvarekjede sier nei.

Les også: Rema sier nei til felles søndagsregler

Dagligvarebransjen har kranglet om søndagsåpne butikker siden Rema 1000 i januar politianmeldte 120 konkurrerende butikker for å bryte reglene om søndagsåpent.  Etter dagens lovverk har kun matbutikker på opptil 100 kvadratmeter eller på såkalte turiststeder lov til å holde åpent på søndager.

 

Utfordrer lovverket

Anmeldelsene ble henlagt av politiet, og dermed bestemte Rema 1000 seg for selv å ta en bit av søndagskaken ved å utfordre lovverket.

Det gjør Reitan-familiens matkjede blant annet ved å sette opp sperrebånd i de vanlige butikkene for å avgrense salgsarealet til lovens 100 kvadratmeter, mens lovens forarbeid fastslår at «utsalsstaden må stå som eit sjølvstendig butikklokale med fastmonterte vegger og eigen inngang».

- Handlemønsteret vårt er i ferd med å endre seg gjennom netthandel og utviklingen av søndagsåpne butikker. Det er kanskje for sent å snu – og da må vi finne gode, fleksible løsninger som er bra for forbrukere, ansatte og som ivaretar ønsket om en annerledesdag. Rema 1000 har lagt frem vårt syn på dette til både nærings- og kulturministeren, forteller kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer i Rema 1000.

– Vil ha betydelige konsekvenser

- Det er ikke overraskende at Reitan krever full frihet til å åpne alle sine matbutikker på søndager, skriver direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen i en epost til DN.

Og videre:

– NorgesGruppen er opptatt av forutsigbare og konkurransenøytrale regler. Dersom Regjeringen ønsker å foreslå en lovendring i retning av det Ole Robert Reitan foreslår, så er det viktig at Regjeringen foretar en grundig konsekvensutredning, og at partene i arbeidslivet tas med på høring, skriver han.

- En lovendring slik Reitan ønsker, vil få konsekvenser for mange tusen ansatte og mange hundre kjøpmenn. Et frislipp av søndagen, selv om det «bare» gjelder 3899 dagligvarebutikker, vil ha betydelige konsekvenser. Derfor er det viktig at en eventuell lovendring er grundig utredet. Inntil videre håper vi Reitan støtter opp om initiativet fra Handel og Kontor om en ryddigere praktisering av gjeldende lover, skriver Gultvedt.

Vi la kundene bestemme

- Vi mener spørsmålet om søndagsåpne butikker dreier seg om mer enn bare dagligvarebransjen. Vi registrerer at det er uenighet mellom dagligvarekjedene om det er behov for en plakat eller ikke og hvorvidt håndhevelsen av denne vil være i strid med konkurranseloven eller ei. Det får bli en sak de må diskutere seg i mellom. Høyre ønsker å tillate søndagsåpne butikker og et regelverk som sikrer større grad av likebehandling mellom butikker, sier Kristin Vinje (H) i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Rema 1000 mener at flere åpningsdager og jevnere salg vil kunne medføre at matsvinnet går ned samtidig som søndagsåpent vil gi økt sysselsetting. I brevet til Kulturdepartementet påpeker Rema 1000 at erfaringer fra Sverige og Danmark viser at søndagsåpent gir kortere åpningstider i matbutikkene på hverdager.

«Rema 1000 har lenge ikke ønsket å utfordre lovens intensjon som sier at butikker over 100 kvadratmeter skal holde stengt på søndager, og har til inntil nylig ikke valgt å tilpasse våre butikker i påvente av en lenge varslet lovendring. Men slik utviklingen er nå – kunne vi ikke lenger sitte stille og se at våre konkurrenter får en stadig større del av omsetningen på søndag. Ved å ha et ensartet regelverk der det åpnes for alle, blir det markedet og kundene som til syvende og sist bestemmer om de vil handle på søndag eller ikke,» heter det i Rema 1000 sitt forslaget om endring i helligdagsloven.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.