I likhet med Norge har Danmark latt være å vedta en lovfestet minstelønn. I stedet er det opp til arbeidslivets parter å avtale lønnsnivået.

Men denne modellen er nå under sterkt press i EU, der fagforbundene i mange land står langt svakere enn i Norden.

– Det skal tas på alvor når den danske modellen utfordres av et EU der 23 av 28 medlemsland har en helt annen tilnærming til arbeidsmarkedet, sier Løkke.

– Derfor ønsker jeg å reise en debatt. Når det er alvorlige problemer, er vi nødt til å se fordomsfritt på tingene og vurdere om regjeringen og lovgiverne bør ha en sterkere rolle, sier han.

Statsministeren peker spesielt på transport som en sektor der en ny tilnærming kan bli nødvendig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.