- Paranoia i akkurat passe dose er en fordel. Paranoide trekk gir hjelp til å lage skrekkscenarier - trusselbilder som kan være reelle. Det er bra å være føre var og sette i gang tiltak på arbeidsplassen, forklarer Paul Moxnes, professor i organisasjonspsykologi på BI.

Han har forsket på ledelse i en årrekke, og kommer nå med lederopplæringsboken "Fasettmennesket - personlighet og rolle".

I boken som han har arbeidet med i 11 år, tar han blant annet for seg vanskelige personlighetstyper.

- Må ikke ta helt av
- De fleste mennesker vil nikke gjenkjennende til svært mange av kjennetegnene på en eller flere av personlighetsforstyrrelsene, og det er helt normalt. Det er når visse egenskaper i oss tar helt av, at det blir helsefarlig, sier Moxnes til DN.no.

Han beskriver 13 personlighetstyper som ligger nær opp til de mest kjente forstyrrelsene og fordeler dem på fire helsefarlige lederstiler: De dramatiske, eksentriske, engstelige og aggressive sjefene.

Tips oss om andre karrieresaker!

- De beste er ekstreme
Å være en helsefarlig leder kan bety at han eller hun har kjennetegn på personlighetsforstyrrelsen, men ikke mange nok til å få en psykiatrisk diagnose, påpeker Paul Moxnes.

Han tror at de beste sjefene er ekstreme på en eller annen måte.

- Dette gjelder ikke bare sjefer, men alle som er best på sine områder. For å bli best, må det være noe ekstremt ved deg. Disse ekstreme egenskapene ligger i personligheten din, men gror frem gjennom ulike situasjoner og sosiale samspill, sier Moxnes.

Les også om destruktive ledere som gjør sine ansatte så stresset som om de skulle ha opplevd et dødsfall i familien eller en naturkatastrofe: Dødelig arbeid

Diskuter saken nederst!

 • Kommer i fire utgaver: Den ustabile, den hysteriske, den narsissistiske og den psykopatiske.
 • Den ustabile sjefen viser ustabil atferd, er uberegnelig, lunefull, reagerer barnslig, er følelsesmessig labil, usikker og har et umodent selvbilde.
 • Den hysteriske sjefen er affektert, flørtende, overfladisk, humørsyk og selskapssyk. Kan være både varm og sjarmerende på overflaten, men oppleves som grunn og uekte. Stadig på jakt etter nye eventyr og kjappe gleder.
 • Den narsissistiske sjefen er arrogant, utnyttende, har storhetsforestillinger og opptrer selvsikkert. Krever stadig ros og oppmerksomhet.
 • Den psykopatiske sjefen er impulsiv, ansvarsløs, viser forakt, er utagerende, ufølsom og føler seg uforpliktet overfor andres verdier. Ikke til å stole på. Utspekulert og kynisk, går aktivt inn for å ødelegge for andre.
 • Kommer i tre utgaver: Den paranoide, den mystiske og den likegyldige.
 • Den paranoide sjefen er alltid mistenksom, tror alltid han vil bli lurt og tar sine forholdsregler deretter, provoserer andre, er hissig og redd for å bli krenket. Oppleves som sykelig misunnelig og frykter å miste egen posisjon, innflytelse og status. Gjør en fjær til fem høns, går raskt til motangrep og blir kranglevoren.
 • Den mystiske sjefen viser eksentrisk atferd, avsondrethet, har særegne tanker, rart språk og føler seg fremmed.
 • Den likegyldige sjefen er fjern, intellektuelt fattigslig, følelsesflat, men vennligsinnet i egne øyne. Oppleves som følelsesmessig kald og reservert. Har få nære venner.
 • Kommer i tre utgaver: Den avhengige, den unnvikende og den tvangspregede.
 • Den avhengige sjefen er inkompetent, underkastende, naiv, fredelig, selvreduserende og umoden. Lar seg lett overtale.
 • Den unnvikende sjefen er vaktsom, tilbaketrukket, fantasifull, redd og fremmedgjort. Unngår aktivt andre. Engasjerer seg kun i perifere lederroller og nedvurderer lett sine egne ytelser, samtidig som han er overfølsom for tegn på andres nedvurdering, latterliggjørelse eller trakassering.
 • Den tvangspregede sjefen er disiplinert, respektfull, tankemessig begrenset, høytidelig og samvittighetsfull. Oppleves usedvanlig perfeksjonistisk, konvensjonell, formell, seriøs og samvittighetsfull. Opptatt av detaljer, regler, orden, planlegging og organisering, og blir fort urolig i møte med noe nytt.
 • Kommer i tre utgaver: Den passiv-aggressive, den aggressiv-pågående og den selvutslettende (masochistiske).
 • Den passiv-aggressive sjefen er sta, opposisjonell, negativistisk, irritabel og utilfreds. Dette er en leder som stadig motsetter seg krav om å yte noe ekstra i bedriften.
 • Den aggressiv-pågående sjefen er uredd, skrekkinnjagende, dogmatisk, fiendtligsinnet og konkurrerende. Oppleves som fryktesløs og modig. Går ikke av veien for å bruke harde og brutale metoder. Har sterke meninger, er trassig, tykkhudet og utholdende, men også autoritær, fordomsfull og intolerant.
 • Den selvutslettende (masochistiske) sjefen er tilbakeholdende, underkastende, sier det motsatte av den han føler, rakker ned på seg selv, virker depressiv, selvbestraffende og masochistisk. Vender aggresjonen mot seg selv.

(Kilde: Fasettmennesket, 2007)

Fra djevel til pusekatt
- En sjef som er rå og kynisk og viser psykopatiske trekk på jobben for å nå målene sine, kan være en pusekatt hjemme hos familien. Han eller hun blir kanskje hatet på jobben, men er veldig hyggelig å drikke øl med etter jobb, fordi vedkommende da befinner seg i en helt annen setting, legger Paul Moxnes til.

Hvordan er din sjef? Diskuter saken!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.