Professorene Tommy Staahl Gabrielsen, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard kritiserer i DN 14. april MBL-utvalgets under­­­søkelse om hvordan medlemmene opplever konkurransen fra NRK. Undersøkelsen er ikke et tungt vitenskapelig arbeid. Utvalget skriver i rapporten at dette «er en enkel under­­søkelse, men den gir noen indikasjoner på hvordan de private mediehusene opplever konkurransen med NRK».

MBL