Når reklamen forsvinner

Selv om mange lesere er negative til reklame, er ikke løsningen at reklamen forsvinner inn i journalistisk bearbeidet stoff. Loven er fortsatt klinkende klar: reklame skal tydelig fremstå som reklame.

Publisert: Oppdatert: