Næringsinteresser og incentivordning

En incentivordning for film og tv bør hverken forvaltes av Kulturdepartementet eller Næringsdepartementet. Temaet bør derfor også behandles separat fra den varslede filmmeldingen, siden dette er en næringspolitisk sak, skriver Hilde Charlotte Solheim.

Publisert: Oppdatert:

REFUSJON. Filmen «Thor: The Dark World» ble spilt inn på Island. Landet refunderer deler av filmbudsjettet.
REFUSJON. Filmen «Thor: The Dark World» ble spilt inn på Island. Landet refunderer deler av filmbudsjettet.