Dagens Næringsliv publiserte 1. mars 2014 en artikkel om Statens pensjonsfond utlands (Oljefondet) investering i selskapet Delta Topco, som eier de kommersielle rettighetene til Formel 1. Det fremkommer dessverre en rekke ukorrekte påstander i artikkelen.

DN skriver at investeringen strider mot fondets mandat.