Av Karl-Christian Agerup, administrerende direktør i Oslotech og gründer av Hugin as og Northzone Ventures. Styreleder i Startuplab.

En rekke gründere har gått ut med ett krav om å bruke to prosent av oljefondet på oppstartsbedrifter og å opprette ett statlig supefond på 10 milliarder kroner over 10 år med ambisjonen om å skape flere suksessfulle oppstartsbedrifter i Norge.

Kravet føyer seg inn i den vedtatte sannhet fra Oslo Innovation Week: at det bør være statens ansvar å sørge for kapitaltilgangen til selskaper og gründere i tidlig fase. Andre forslag som kom opp der var borgerlønn til gründere i oppstartsselskaper og statlige lånegarantier på lån til vekstselskaper.

Samtlige forslag er etter min mening en avsporing av debatten om hvordan politikere legge til rette for mer innovasjon.

 

Det er ikke statens oppgave å finansiere alle ideer og grundere med ambisjoner.  Hele poenget med samfunnsmodellen vi lever i er at denne type risiko skal tas av private investorer, ikke av staten.

Problemet med statlig finansiering av denne type selskaper er først og fremst seleksjon.

Dersom staten kun hadde involvert seg direkte i selskaper som blir en suksess hadde det ikke vært noe problem. Utfordringene kommer når det statlige kapitalen også kommer alle de til gode som ikke lykkes, med tilhørende uungåelige tap. 

Her er det mange dårlige eksempler som kunne vært nevnt. SND Invest og de nylige tapene i Investinor er to.

---

Det er ingenting ved staten som gjør at de vil være bedre til å plukke vinnerne enn andre investorer. Snarere tvert i mot, det er all grunn til å tro a private investorer vil være bedre til å plukke vinnerne.

Staten er ikke i seg selv kompetent, det er derimot investorer, teknologer og ledere som har erfaring og kompetanse til å bygge selskaper.

Et større problem er da at private investorer har hatt skattemessige incentiver til å investere pengene sine andre steder enn i unge selskaper. Her har staten en rolle ved enten å oppheve disse incentivene eller gi andre incentiver for at investorer skal investere mer i gründere og oppstartsselskaper.

---

Så hva bør politikerne gjøre?

Jeg tror det er tre helt åpenbare tiltak som er viktige, og her støtter jeg noen av forslagene til den allerede nevnte gründergruppen:

  • Gi skatteincentiver til investorer i oppstartsselskaper. Det er masse kapital i Norge. Incentiver slik vi har sett blant annet i Storbritannia og Sverige vil skifte kapital tidligere i verdikjeden. En annen måte å redusere risiko på er å matche investeringer private gjør i oppstartsselskaper med statlig kapital. Men da holder det ikke med de 100 millionene som regjeringen har satt av til Investinor i årets budsjett.
     
  • Bruk statens kapital til å øke antall tidligfase kapitalmiljøer. Det norske venture miljøet ligger med brukket rygg delvis forårsaket av at Argentum, som skulle bidra til et levende norsk venturemiljø, har flyttet sine egne penger til industrielle europeiske oppkjøpsfond. Investinor, som kan ha fått en nytt mandat i denne retning, er blitt forslått strippet for 1,2 milliarder tilbakeført til statskassen i årets statsbudsjett. Dette er kortsiktig.

    Målet bør være 10 nye tidligfase kapitalfond i Norge med minst 250 millioner hver og gjerne med en statlig deltagelse for å få dette til å skje. Det tror jeg er mulig og langt mer realistisk og ønskelig enn ett statlig superfond
     
  • Akseptér at staten går glipp av inntekter i suksessfulle oppstartsselskaper. Her tenker jeg særlig på opsjonsbeskatningen, men også formuesbeskatningen er en faktor. Det er få ting som er verre ved norsk skatteregime i forholdt til nyskapning enn opsjonsbeskatningen som i realiteten beskatter gevinst på opsjoner med 75 prosent.

---

Staten kan ikke «fikse» eller være «ansvarlig for» å på egen hånd sørge for økte investeringer, flere talenter og mer verdiskapning i nye sektorer eller industrier. Men staten kan legge til rette for og stimulere investorer og talenter til å engasjere seg i å bygge fremtidens Norge.

Eventuelt kan vi bare fortsette debattene med «innovasjon og sånn» og om hvordan statens penger og Oljefondet skal redde oss alle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.