Folk som har suksess i sin karriere har som regel kombinert et stort talent med hardt arbeid over lang tid. Men selv om et stort talent og hardt arbeid ofte er en forutsetning for suksess, så er det sjeldent tilstrekkelig for suksess.