De fleste synes å være enig i at Norge trenger innovasjon og omstilling, men resultatene kan utebli når de ulike aktørene innser at omstilling og innovasjon også vil berøre dem direkte. «Å nei, det var ikke sånn innovasjon vi ville ha.»

Hele