– Det skapes kanskje et inntrykk i media om at gruppen frilansere og selvstendige næringsdrivende er i sterk vekst. Men det viser seg å ikke holde vann, sier fungerende avdelingsdirektør for arbeidsliv Kristina Jullum Hagen (37) i NHO.

Hagen sikter til debatten som gikk i vinter om delingsøkonomiens inntog i Norge.

Dagens ungdom vil ha deling og frihet heller enn fast jobb og leilighet, var oppsummeringen av et innlegg fra Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth.

– Vi frykter et løsarbeidersamfunn, sa LO-leder Gerd Kristiansen.

Færre, ikke flere selvstendige næringsdrivende

Torsdag offentliggjorde Menon Business Economics en ny rapport om selvstendige næringsdrivende i Norge, på bestilling fra NHO.

Leo Grünfeld i Menon.
Leo Grünfeld i Menon. (Foto: Per Ståle Bugjerde)
Og prosjektleder Leo Grünfeld (48) svarer kontant på spørsmålet om tallene gir noe hold for å påstå at nordmenn er i ferd med å velge bort fast arbeid for en friere tilværelse:

– Nei.

Andelen midlertidige ansatte i Norge har sunket jevnt og trutt i nesten tyve år, fra 13 til 8 prosent. Det samme har antallet selvstendig næringsdrivende, som på ti år har gått fra 166.000 til 156.000.

&lt;script type="text/javascript"&gt;var embedDeltas={"100":546,"200":473,"300":417,"400":417,"500":417,"600":400,"700":400,"800":400,"900":400,"1000":400},chart=document.getElementById("datawrapper-chart-bGtuj"),chartWidth=chart.offsetWidth,applyDelta=embedDeltas[Math.min(1000, Math.max(100*(Math.floor(chartWidth/100)), 100))]||0,newHeight=applyDelta;chart.style.height=newHeight+"px";&lt;/script&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt; Tallene som danner grunnlaget for rapporten stopper i 2013 og 2014. Grünfeld tror likevel ikke det skjuler seg noen dramatisk endring i perioden etter at dataene stopper opp.&lt;/p&gt;&lt;p &gt; – Det kan ha kommet et sjokk i arbeidslivet det siste halvannet året, men det er vel liten grunn til å tro det, sier han.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;En ny trend peker seg likevel ut:&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;iframe allowfullscreen="allowfullscreen" allowtransparency="true" frameborder="0" height="400" id="datawrapper-chart-j3osZ" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" src="//datawrapper.dwcdn.net/j3osZ/3/" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen" width="100%"/&gt;&lt;script type="text/javascript"&gt;var embedDeltas={"100":632,"200":503,"300":443,"400":443,"500":417,"600":400,"700":400,"800":400,"900":400,"1000":400},chart=document.getElementById("datawrapper-chart-j3osZ"),chartWidth=chart.offsetWidth,applyDelta=embedDeltas[Math.min(1000, Math.max(100*(Math.floor(chartWidth/100)), 100))]||0,newHeight=applyDelta;chart.style.height=newHeight+"px";&lt;/script&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt; &lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Stadig flere kombinerer fast jobb med det å være selvstendig næringsdrivende, sier Hagen i  NHO.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Antallet som har næringsinntekt ved siden av fast jobb har økt med 13 prosent over ti år.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Vi tror delingsøkonomien er en av driverne for de som kombinerer fast jobb med å drive bedrift på siden. Gjennom digitale plattformer er det blitt enklere å matche den som tilbyr arbeidskraft og den som vil kjøpe, sier Hagen.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="27c89071-dd29-4f04-85bc-3589cc72aa90" &gt;&lt;field name="title"&gt;Kristina Jullum Hagen.jpg&lt;/field&gt;&lt;field name="caption"&gt;Kristina Jullum Hagen Foto: NHO&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;– Vi kan se for oss at delingsøkonomien kan gi en ny organisering av arbeidslivet i form av at folk beholder sine faste jobber, men sper på med inntekt på si og eventuelt trapper ned i sin faste stilling, sier Grünfeld.&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;– Du får litt i pose og sekk&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Hagen tror det store gapet mellom ytelser fra staten til fast ansatte og til selvstendige kan være mye av årsaken til at folk forblir i fast jobb, men i økende grad driver egen virksomhet på si.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– De som er selvstendige, oppgir å være underdekt hva gjelder sosialt sikkerhetsnett. De har i liten grad pensjonssparing, sykeforsikring og lignende. Det kan være en driver for at mange ønsker å kombinere det å starte sin egen jobb med en fast jobb. Du får litt i pose og sekk, sier Hagen.&lt;/p&gt;&lt;h2 &gt;Andre nøkkelfunn i rapporten:&lt;/h2&gt;&lt;p &gt; &lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;iframe allowfullscreen="allowfullscreen" allowtransparency="true" frameborder="0" height="400" id="datawrapper-chart-gQO7j" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" src="//datawrapper.dwcdn.net/gQO7j/1/" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen" width="100%"/&gt;&lt;script type="text/javascript"&gt;var embedDeltas={"100":577,"200":503,"300":443,"400":417,"500":417,"600":400,"700":400,"800":400,"900":400,"1000":400},chart=document.getElementById("datawrapper-chart-gQO7j"),chartWidth=chart.offsetWidth,applyDelta=embedDeltas[Math.min(1000, Math.max(100*(Math.floor(chartWidth/100)), 100))]||0,newHeight=applyDelta;chart.style.height=newHeight+"px";&lt;/script&gt; «En skulle forvente at dersom stadig flere bedrifter har midlertidige oppdrag eller engasjement, så skulle omfanget av midlertidighet i alle fall ikke gå ned», skriver Menon i rapporten.&lt;/p&gt;&lt;p &gt; &lt;/p&gt;&lt;p &gt; &lt;iframe allowfullscreen="allowfullscreen" allowtransparency="true" frameborder="0" height="400" id="datawrapper-chart-VBMzq" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" src="//datawrapper.dwcdn.net/VBMzq/1/" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen" width="100%"/&gt;&lt;script type="text/javascript"&gt;var embedDeltas={"100":593,"200":468,"300":417,"400":417,"500":400,"600":400,"700":400,"800":400,"900":383,"1000":383},chart=document.getElementById("datawrapper-chart-VBMzq"),chartWidth=chart.offsetWidth,applyDelta=embedDeltas[Math.min(1000, Math.max(100*(Math.floor(chartWidth/100)), 100))]||0,newHeight=applyDelta;chart.style.height=newHeight+"px";&lt;/script&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt; &lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;iframe allowfullscreen="allowfullscreen" allowtransparency="true" frameborder="0" height="400" id="datawrapper-chart-7Zott" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" src="//datawrapper.dwcdn.net/7Zott/1/" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen" width="100%"/&gt;&lt;script type="text/javascript"&gt;var embedDeltas={"100":565,"200":456,"300":417,"400":417,"500":417,"600":400,"700":400,"800":400,"900":400,"1000":400},chart=document.getElementById("datawrapper-chart-7Zott"),chartWidth=chart.offsetWidth,applyDelta=embedDeltas[Math.min(1000, Math.max(100*(Math.floor(chartWidth/100)), 100))]||0,newHeight=applyDelta;chart.style.height=newHeight+"px";&lt;/script&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt;65% prosent av nye selvstendige næringsdrivende tjente under 250.000 kroner året før. Nye selvstendige næringsdrivende tjente mindre enn snittarbeidstakeren i året før vedkommende valgte å starte for seg selv.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;iframe allowfullscreen="allowfullscreen" allowtransparency="true" frameborder="0" height="400" id="datawrapper-chart-UsmHN" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" src="//datawrapper.dwcdn.net/UsmHN/1/" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen" width="100%"/&gt;&lt;script type="text/javascript"&gt;var embedDeltas={"100":585,"200":473,"300":417,"400":400,"500":400,"600":400,"700":400,"800":383,"900":383,"1000":383},chart=document.getElementById("datawrapper-chart-UsmHN"),chartWidth=chart.offsetWidth,applyDelta=embedDeltas[Math.min(1000, Math.max(100*(Math.floor(chartWidth/100)), 100))]||0,newHeight=applyDelta;chart.style.height=newHeight+"px";&lt;/script&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt; &lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="fbfeed"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.