Rett før pinse ble det sendt ut en melding om at Per Boye Hansen mot sitt ønske ikke får forlenget åremålsstillingen sin som operasjef ved Den norske opera og ballett som utløper i 2017.

I pressemeldingen sto det at administrerende direktør, styret og Hansen ikke hadde klart «å komme frem til den felles forståelse som er nødvendig for et fornyet langsiktig samarbeid.»

- Kan du konkretisere hva som ligger i den manglende forståelsen, Hansen?

- Ikke noe annet enn at jeg ønsket å fortsette, vår administrerende direktør vil det ikke, svarer Hansen.

- Når fikk du vite at ditt åremål ved Operaen ikke vil bli forlenget?

- I slutten av april

- Du har uttalt at du ikke har fått noen begrunnelse for hvorfor åremålet ikke forlenges. Har du selv noen oppfatning av hva en slik begrunnelse sannsynligvis kan være?

- Selvfølgelig har jeg gjort meg mine tanker, men jeg ber om forståelse for at jeg ikke deler dem med pressen.

«Kan oppstå utfordringer»

Flere kommentatorer i pressen har de siste dagene fremhevet at planleggingshorisonten ved en opera er lang, og at hyppige lederbytter ved operaen dermed er uheldig.

- Er det på noen måte problematisk å planlegge oppsetninger som operasjefen ikke selv vil få være med på å fullføre?

- Det er klart det kan oppstå utfordringer når den som bestiller ikke er den samme som er mottaker av bestillingen, sier Hansen.

- Hvordan vil det påvirke fremtidige oppsetninger ved Operaen at du ikke får forlenget åremålet?

- Jeg tror ikke jeg er den rette til å besvare det spørsmålet, sett på bakgrunn av den situasjonen jeg befinner meg i.

«Ingen øvelse i demokrati»

I dagens Aftenposten karakteriseres Hansen som en «autoritær leder med skyhøye kunstneriske ambisjoner». Avisen henviser til anonyme kilder med kjennskap til operaen og det norske musikkmiljøet. Hansen sier til DN at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen.

- Og jeg har erfaring nok som leder fra ulike institusjoner til å kunne hevde at så ikke er tilfelle, sier den avtroppende operasjefen.

- Jeg er svært opptatt av en god dialog med mine ansatte,  og jeg mener at jeg i det daglige arbeidet med medarbeiderne i administrasjonen, bidrar til vårt gode arbeidsmiljø.

Hansen påpeker derimot at han i kraft av sin stilling utøver autoritet og «stor makt»

- Mine avgjørelser har betydelige konsekvenser for andre. Det er den kunstneriske lederen som bestemmer repertoar og hvem som skal medvirke. En slik direkte maktutøvelse er spesiell, men nødvendig på et teater eller operahus og avgjørende for å skape best mulige kunstneriske resultater. Det er nærmest gitt at det skaper motstand og misnøye. Det vil alltid være mange som vil være uenige i avgjørelsene og mange som vil bli skuffet. Men når vi ikke lykkes med å oppnå gode resultater, er ansvaret tydelig plassert hos operasjefen. En felles forståelse for vår virksomhets egenart – hos ansatte, tillitsvalgte og ledelsen – er nødvendig for at vi skal lykkes med målet om å skape kunst som gjør livet større. Å skape kunst er ingen øvelse i demokrati.

Ingen fremtidsplaner

Hansen har ingen spesielt dyptgående beskrivelse av samarbeidet mellom ham og administrerende direktør ved Den norske opera, Nils Are Karstad Lysø.

- Vi har hatt en åpen og direkte dialog. Jeg ber om forståelse for at denne type temaer verken kan eller bør diskuteres i pressen.

Hansen har gjennom hele sin periode kjempet igjennom store og kostnadskrevende oppsetninger fordi han mente operascenen måles på kunstnerisk suksess. "Blant de tunge løftene Boye Hansen har stått for siden 2013 er "Le Grand Macabre" av Gyorgy Ligeti, en radikal nyoppsetning av Ibsens "Peer Gynt" og Anders Tandbergs oppsetning av Dimitri Sjostakovitsj.

Hansen forteller at han ennå ikke har tenkt på hva som kan bli hans neste jobb.

- Nei, så langt er jeg ikke kommet.

Arbeidet med å finne Hansen etterfølger skal allerede være i gang.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.