Oversikten fra Eurostat bekrefter advarselen som ble framsatt av sjefen for Den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, i forrige uke. Han sa at veksten i den 19 land store blokken viste «noe moderasjon», stilt overfor proteksjonistiske grep fra andre land.

Veksten i eurosonen i perioden januar til mars var på 0,4 prosent, mot 0,7 prosent i de tre siste månedene av 2017. Vurdert på årsbasis er veksten oppe i 2,5 prosent, mot 2,8 prosent i den foregående årsperioden.

Fortsatt er veksten godt foran kriseåret 2016, da årsveksten var på beskjedne 1,8 prosent.

Arbeidsløsheten i eurosonen lå stabilt på 8,5 prosent i mars, den laveste noteringen siden desember 2008.(Vilkår)