Som konstituert konsernsjef vil Eldar Sætre ha en grunnlønn  på 5,7 millioner kroner. Han deltar i tillegg i Statoils program for variabel lønn og langtidsinsentivordning, med vilkår på linje med avtroppende konsernsjef, opplyser Statoil i en pressemelding.

- Jeg er veldig tilfreds med at Eldar Sætre påtar seg oppgaven med å lede selskapet inntil ny konsernsjef er på plass. Eldar Sætre har lang fartstid i Statoils konsernledelse, og har vært helt sentral i utformingen og gjennomføringen av Statoils strategi og forbedringsagenda. Eldar Sætre er riktig leder til å sikre kontinuitet og gjennomføringskraft i tiden som kommer, sier styreleder Svein Rennemo.

Konstituert konsernsjef Eldar Sætre har vært en del av Statoils konsernledelse siden 2003, som økonomi- og finansdirektør (CFO) til 2010 og siden som leder for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi (MPR).

- Krevende utfordringer

- Sikker og effektiv drift er min fremste prioritet. Samtidig står industrien overfor krevende utfordringer og vi er godt i gang med et omfattende forbedringsarbeid for å styrke vår konkurransekraft. Dette arbeidet vil sikre Statoils langsiktige muligheter og verdiskaping, sier Eldar Sætre, konstituert konsernsjef i Statoil.

Eldar Sætre var sentral under børsnoteringen av Statoil og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet. Han var ansvarlig for omleggingen av markedsstrategien for naturgass i Europa, og har ledet omstillingen ved selskapets landanlegg, opplyser Statoil.

Tor Martin Anfinnsen er konstituert i Eldar Sætres rolle som konserndirektør for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi.

Får hjelp

Styret i Statoil har nedsatt et underutvalg med fire av styrets medlemmer som har startet arbeidet med å finne ny konsernsjef, og vil også engasjere en ekstern rådgiver i søket. Styrets underutvalg for rekruttering av konsernsjef består av styreleder Svein Rennemo, styremedlemmene Grace Reksten Skaugen, James Mulva og Lill Heidi Bakkerud (ansattvalgt).

Alt om Helge Lunds avgang:

Helge Lund forlater Statoil

Lund blir toppsjef i britiske BG

 

- En nesten umenneskelig prestasjon

- En svakhet at Helge Lund går av nå

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.