Dermed er Statnetts klage på avslaget fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tatt til følge.

Fylkesmannen begrunnet sin avgjørelse med at en kraftlinje vil føre til store inngrep i naturen og at det vil være i strid med verneformålet å gi en slik dispensasjon til Statnett.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) mener imidlertid at situasjonen med kraftunderskudd i Midt-Norge og behovet for å styrke strømnettet mellom Midt-Norge og Sogn og Fjordane er tungtveiende grunner for å gi dispensasjon.

- Alle andre løsninger i denne saken vil forsinke sikringen av kraftforsyningen til Midt-Norge. Men andre traseer har også miljøutfordringer ved seg, som påvirkning av relativt uberørt natur, sier Solhjell.

Departementet har stilt to vilkår for å tillate fremføringen, og det er at eksisterende ledning gjennom reservatet legges i kabel langs fylkesveien, og at hogst av trær i feltet til den nye ledningen skal være minimal.

Konflikten rundt traseen oppsto i 2011 da Olje- og energidepartementet under ledelse av statsråd Ola Borten Moe (Sp) endret traseen for kraftlinjen og bestemte at den skulle gå gjennom verneområdet i Sørdalen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.