Bunnen i boligprisene ble nådd i 2008, og har bare økt etter det. Gjennomsnittsprisen i Norge har steget med 33 prosent siden 2008, og det er ingen tegn til at veksten vil avta med det første.

- Kombinasjonen av lavt tilbud av boliger til salgs og høy omsetning har gitt stort press i markedet, skriver Katrine Godding Boye, makroanalytiker i Nordea Markets. Analytikerne la torsdag morgen sin ferske rapport "Økonomisk oversikt".

Høyt press
Nordea har sett på forholdet mellom omsatte boliger og boliger til salgs. Ved hjelp av disse dataene har de utviklet en indikator som uttrykker hvor høyt presset i boligmarkedet er. Jo høyere indikator, jo større press.

- Indikatoren har det siste året ligget nær toppnivået på 0,60. Det er foreløpig ingen tegn til avtagende press i boligmarkedet, skriver Boye.

Boligprisene er nå 17 prosent høyere enn pristoppen fra sommeren 2007, ifølge Nordea.

Mye bidrar til sterk etterspørsel
Til tross for allerede høye priser, tror Nordea at vi skal forberede oss på at etterspørselen etter å kjøpe bolig vil holde seg høy.

Hittil i år har prisene økt mer enn Nordeas analytikere ventet. Det henger sammen med sterk vekst i husholdningenes disponible realinntekt, lave renter og stor arbeidsinnvandring

Nordeas analytikere ser flere faktorer som vil driver etterspørselen de neste årene:

- lånerenten

- inntektsutviklingen

- arbeidsledigheten

- tilgang på lån

- befolkningsveksten

- grad av optimisme blant forbrukerne

Etterspørselen driver prisene opp
Fortsatt høy etterspørsel gjør at prisveksten vil vedvare, tror Nordea-økonomene.

- Med drivere av etterspørselen som fortsatt stort sett vil være positive, venter vi positiv vekst i boligprisene de neste 1-2 årene, skriver Boye.

Samlet ventes boligprisene å stige med vel 7 prosent i år og 5 prosent i 2013.

Høyere renter demper prisveksten
Nordea-økonomene tror renten vil settes noe opp i 2013, og at det vil påvirke prisveksten.

- Prisveksten ventes imidlertid å dempes noe som følge av strammere kredittpraksis og etter hvert noe høyere renter, skriver Boye.


Slik vurderte Nordea utviklingen i boligmarkedet da de la frem sin forrige rapport i slutten av mars: Varsler bråstopp i boligmarkedet

Les også: Bråstopp for boligprisene

<b>Tror rikhetsfølelsen presser boligprisen</b>

<b>Her sjekker du boligprisene der du bor</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.