– Ingen av verdens 200 største, privateide grønne selskaper er norske. Det er et tankekors for Norge, sier Abelias leder Håkon Haugli til NTB.

Tallene kommer fram i den ferske rapporten Carbon Clean 200. Til sammenligning har Sverige og Danmark fire selskaper hver på listen.

Det bør få varsellampene til å blinke, mener Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

– Norge har unike muligheter til å bli et laboratorium for de nye grønne løsningene. Men det krever tøffere satsing fra norske selskaper og radikal nytenkning i norsk klima- og næringspolitikk, sier Haugli.

Han peker på at Norge har unik kompetanse innen hav, energi og tilknyttede næringer.

– Hvorvidt vi lykkes med å skape nye bærekraftige løsninger basert på dette, vil være avgjørende.

Tre verktøy

Innen oktober skal det regjeringsoppnevnte utvalget for grønn konkurransekraft foreslå en overordnet strategi på dette området fram mot 2030.

Abelia leverer torsdag sine innspill til utvalget og beskriver tre ulike verktøy for ny, grønn vekst:

* For å skape radikal innovasjon må norske bedrifter sette av 10 prosent av sine ressurser til å tenke helt nytt.

* Norge trenger støtteordninger som kan stimulere til innovasjon på tvers av sektorer. Abelia minner om at Facebook ikke kom fra mediebransjen og Tesla ikke fra bilbransjen.

* Det må ryddes opp i bransjerettede støtteordninger, som ifølge Abelia stort sett gir «mer av det som ikke fungerer». Foreningen er kritisk til å «stimulere fossile næringer med stadig mer usikre fremtidsutsikter».

– Stille energirevolusjon

26 land er representert på listen over verdens 200 fremste grønne lokomotiver. Kina står alene for en tredel av selskapene.

– Det forteller om at det er en stille, grønn energirevolusjon på gang i det som nå er verdens største økonomi, skriver forfatterne bak rapporten Carbon Clean 200.

I vår viste en sammenstilling av OECD-tall at Norge knapt nok har grønn vekst og er dårligst i den nordiske klassen. Eksperter pekte på at Norge henger igjen i en «brun» vekstmodell fra 1900-tallet.

Haugli ber regjeringens ekspertutvalg gi tydelige signaler om at fremtidens klimavennlige løsninger vil oppstå i krysning mellom dagens etablerte næringer. Regjeringen må legge til rette for innovasjon på tvers, krever han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Klimalov ut på høring

 
Korallene dør i globalt oppvarmet hav  

SV: – Dette er masseslakt av en kritisk truet dyreart