Både konserntillitsvalgte, aksjonærer og største eier - Olje- og energiminister Einar Steensnæs - mener det nå må jobbes raskt for å få på plass nye sjefer i Statoil.

- Jo fortere man får en ny ledelse på plass jo bedre. Det blir da også lettere å gjenvinne tillit, sier Steensnæs til NRK.

Slungård i tidspress
Først av alt må bedriftsforsamlingen gjøre seg opp en mening om resten av det sittende styret. Så må valgkomiteen starte jakten på ny styreleder.

Bedriftsforsamlingens leder, Anne Kathrine Slungård er også leder for valgkomiteen. Hun samler troppene til bedriftsforsamling onsdag, og vil tett etter det inkalle valgkomiteen til møte.

Ikke før Slungård har fått en ny styreleder er på plass, kan jakten på en ny konsernsjef starte.

Få kan erstatte Fjell
En sentral hodejeger sier til dn.no at kravet til et etisk plettfritt rulleblad begrenser utvalget av potensielle kandidater til maksimalt en håndfull.

- Dersom Olav Fjell må gå, så er det på grunn av en svikt på området etikk. Derfor må en eventuelt ny Statoil-sjef ha et stort etisk flagg, og være kjent for det. Dette begrenser utvalget betydelig, sier hodejegeren.

Han mener personen må ha et respektert navn, og mener det er utenkelig med en konsernsjef uten internasjonal erf#229.

- Det ville vært en fordel med industribakgrunn, og om personen har vært innom oljebransjen er det bra, men ingen nødvendighet, mener hodejegeren.

Få kandidater
Hodejegeren ville gått for en norsk kandidat.

- Hvor mange aktuelle personer er det da snakk om?

- Hvis du klarer å finne en håndfull er du veldig flink, sier hodejegeren.

Kandidatene

Så langt er følgende navn trukket frem som mulige arvtakere om Olav Fjell går frivillig eller sparkes fra sjefstillingen i Statoil.