Det norske oljeselskap fikk et resultat før skatt i første kvartal 2015 på 81 millioner dollar, mot -54 millioner dollar i samme kvartal året før.

På forhånd var det ventet et resultat på skatt på 64 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans.

Driftsresultatet ble 81 millioner dollar i kvartalet (-44), av driftsinntekter på 324 millioner dollar (26).

Driftsresultatet var ventet til 92 millioner dollar, mens inntektene var ventet til 312 millioner dollar.

Selskapets kostnader relatert til leting var 32 millioner dollar i kvartalet, hvorav 15 millioner dollar ble bokført som leteutgifter.

Produksjonen var 64.942 fat oljeekvivalenter pr dag i kvartalet, mot rundt 2.895 fat i samme kvartal året før. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 58 dollar pr fat (107).

Gjentar produksjonsguiding

Det norske oljeselskap gjentar sin produksjonsguiding for helåret 2015 på 58.000-63.000 fat oljeekvivalenter per dag, fremgår det av presentasjonsmaterialet relatert til selskapets kvartalsrapport onsdag.

Det norske har tidligere kommunisert følgende, uten at selskapet skriver noe om det i dagens rapport:

- Produksjonskostnadene ventes å være åtte til ti dollar pr fat oljeekvivalenter i 2015.

- Letekostnadene ventes å utgjøre 115-125 millioner dollar i 2015, inklusive boring, seismikk, G&G, arealavgifter og evalueringskostnader, fremgår det.

- Investeringene (capex) ventes å utgjøre 950-1.000 millioner dollar i 2015, fordelt på 30 prosent til Alvheim-området, 45 prosent til Ivar Aasen, 15 prosent til Johan Sverdrup og 10 prosent til «annet».

Kostnadsreduserende tiltak

Det norske oljeselskap har, i tråd med tidligere kommunisert ambisjon, identifisert spesifikke kostnadsreduserende tiltak i 2015 som beløper seg til over 100 millioner dollar.

Det fremgår av selskapet kvartalsrapport onsdag.

Tiltakene inkluderer faktiske kostnadsreduksjoner i alle deler av organisasjonen, samt kansellerte og utsatte aktiviteter, skriver Det norske.

Det er også iverksatt tiltak for å få leverandører til å redusere sine priser og optimalisere arbeidsprosesser. Dette arbeidet er fortsatt i startfasen, skriver selskapet.

Som et ledd i kostnadseffektiviseringen har selskapet også iverksatt tiltak for å optimalisere organisasjonen. Noen avdelinger er blitt omorganisert, og en rekke ansatte har fått nye roller i organisasjonen. Organisasjonsgjennomgangen resulterte blant annet i, som tidligere meldt av media, at et stort antall konsulenter har blitt kuttet og at 35 ansatte ble tilbudt sluttpakker eller førtidspensjonspakker.

Vurderer obligasjonslån

Det norske oljeselskap vurderer å utstede et subordinert obligasjonslån på 300 millioner dollar.

Det opplyses i en melding parallelt til dagens kvartalsrapport.

Selskapet har engasjert DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB and Swedbank for å tilrettelegge lånet. Investormøter vil bli holdt fra 6. mai og inn i påfølgende uke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.