Notatet om FBI som står i sentrum for en kraftig politisk strid i Washington, er offentliggjort av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Dokumentet ble offentliggjort etter at det fredag ble nedgradert av president Donald Trump.

Det sterkt omstridte notatet som inneholder påstander om maktmisbruk fra FBIs side, er skrevet av staben til republikaneren Devin Nunes. Han leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.

FBI og det amerikanske Justisdepartementet er sterkt imot offentliggjøringen. Det er også Demokratene i Representantenes hus.

Du kan lese dokumentet her. (Vilkår)