Et bilde sier mer enn tusen ord, sies det og i stålmarkedet spres for tiden dette bildet. Bildet viser i bakgrunnen et av Kinas største stålverk, men det er den store, tomme parkeringsplassen i forgrunnen som vekker mest interesse. Og bekymring.

Bildet viser i bakgrunnen en av Kinas største stålverk. I kontrast ser man i forgrunnen verkets tomme parkeringsplass.

Bildet er tatt av Nicholas Zhu, som leder den asiatiske research-avdelingen innen makro-råvarer i ANZ Banking Group i Shanghai, og det har fått noen til å spørre seg om alt likevel ikke er så rosenrødt i den kinesiske økonomien.

Nicholas Zhus anektode tyder på at myndighetenes nedkjøling av økonomien har nær stanset opp deler av landets viktige stålindustri. Zhu forteller at han var på en konferanse i Zhangjiagang 15 mil nordvest for Shanghai da han mistet siste bussen tilbake til Shanghai på grunn av «obligatorisk skåling og bytte av visittkort».

I et forsøk på å skaffe seg transport den natten kom han Ved en tilfeldighet i prat med en stålarbeider ved det lokale stålverket - som er en av Kinas største stålverk med en produksjon på 20 millioner tonn årlig. Praten resulterte i at Zhu istedet for å dra hjem endte opp på en 8 timers omvisning på smelteverket dagen etter.

Stålprodukter hopet seg opp
Han ble overrasket over hva han så. Kun én av de tre smelteovnene var i bruk.

"Flere arbeidere ved forskjellige avdelinger på verket fortalte om kortere skift og at arbeidsuken var kuttet ned fra 7-dagersuke til 5-dagersuke. Ved andre deler av verket var det innført produksjonstak", forteller Zhu i et notat han skrev etter besøket.

Zhu forteller at armeringsjernet som er verkets hovedprodukt hopet seg opp over alt. Ikke bare så han fulle lagre, men stålprodukter var også lagret ute langs kaien og inne på fabrikksgulvet.

Ifjor tråkket kinesiske myndigheter på bremsepedalen av frykt for overoppheting av økonomien.

- I hele fjoråret bremset myndighetene opp kinesisk økonomi av frykt for å få for høy inflasjon. De innførte høyere reservekrav til banken, høyere renter, og de slo hardt ned på shadow banking-virksomheten (uregulert bankvirksomhet, red. anm.). Veksten i kreditt ble kraftig redusert, noe som førte til en ordentlig oppbremsing i veksten i investeringer og dermed også veksten i kinesisk økonomi, sier sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.

Boligbyggingen stopper opp
Schieldrop forteller at statistikken for kinesisk boligbygging også tydelig viser en oppbremsing i veksttakten. I 2010 var den månedlige veksttakten i gulvareal under bygging på 7 prosent (måned for måned). I tredje kvartal i år falt denne takten til 4.3 prosent og i 4. kvartal til 3.2 prosent.

- Oppbremsingen i veksten har gitt seg tydelig uttrykk i prisveksten på boliger. Ut av 70 byer i Kina var det bare 2 byer der det var prisvekst for boliger i desember 2011, mens resten av byene enten hadde uendrede eller fallende priser. Boligbyggerne ga gode rabatter for å holde omsetningen oppe, sier Schieldrop.

Kinesisk eiendomsutvikling står for 13 prosent av BNP. En svakere vekst i boligmarkedet fører naturlig nok til en svakere vekst i stålkonsumet.

- Vi har imidlertid sett en ganske sterk nedgang i stålproduksjonen i Kina i siste halvår i 2011. Fra å ha ligget på 60 millioner tonn per måned i mai 2011 har kinesisk stålproduksjon falt til 50 millioner tonn i november. Novemberproduksjonen gir en årlig nedgang på 0,6 prosent mot en normal veksttakt på 10-12 prosent, sier han.

- Bygging av infrastruktur i Kina er også en viktig bidragende faktor for kinesisk stålkonsum. Normalt er det lokale myndigheter som står for mye av denne byggingen. De lokale myndighetene skaffer seg egenkapital ved å auksjonere ut landområder til boligbyggere. Det har vært en stadig økning i mislykkede auksjoner, der lokale myndigheter ikke har fått noen bud på sine eiendommer. Hovedgrunnen er at eiendomsutviklere har hatt vanskelig for å skaffe seg kapital til å kjøpe landområder. Lokale kinesiske myndigheter har således hatt et kraftig inntektsfall i 2011. De har også økende problemer med gjeld som de tok opp i 2009 og 2010, da Kina kompenserte for bortfallet av eksport ved en massiv økning i infrastrukturbygging. En reduksjon i veksten i bygging av infrastruktur er nok også en viktig forkl#229 for den svakere utviklingen i kinesisk stålproduksjon, sier Schieldrop.

Nå kan det snu
Men Schieldrop mener Kina de siste ukene har sett en betydelig forbedring.

- Hvis man ser på råvaremarkedet siden desember, er det metaller som har gjort det best. Siden 1. desember har metallindeksen steget 6,1 prosent, mens den brede råvareindeksen er opp 1,0 prosent i den samme perioden. Siden midten av desember har metallprisene steget 12,5 prosent. Det hjelper med kontinuerlig positiv utvikling i USA, men for metaller er Kina den viktigste faktoren, og metalloppgangen er et uttrykk for forbedringene i Kina, sier han.

Denne bedringen består i at kinesiske myndigheter har redusert bankenes reservekrav noe som har ført til økende tilgang til kreditt, økte utlån og en økning i pengemendeveksten. Det er nå optimisme for at myndighetenes oppbremsing kan være over for denne gangen.

- Enn så lenge har man ikke sett at det fysiske konsumet av råvarer har snudd, men man har sett startsignalet på det som kommer til føre til økt konsum av råvarer.

Schieldrop mener fallet i stålproduksjonen i Kina har vært helt naturlig.

- Med den overopphetede boligsektoren og ekstremt høye investeringstakten i infrastruktur, var mange bekymret for en skikkelig krasjlanding i Kina. Men makrodataene vi har sett fra Kina denne uken når det gjelder BNP-vekst og inflasjon, styrker troen på en myk landing for kinesisk økonomi, og er noe av startskuddet for at det har vært så positiv utvikling i metaller, sier sjefanalytikeren i SEB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.