Det siste året har antallet henvendelser på telefon og chat til Navs gjeldsrådgivningstjeneste 800 GJELD steget med over 70 prosent. Innringere fra alle samfunnslag tar kontakt og er bekymret. Noen sliter med ringvirkninger fra oljekrisen, andre med et galopperende forbruk som ikke står i stil til inntektene.

Mobilbetaling