Kraftig prisfall og sterkt varierende priser gjennom døgnet har preget drosjenæringen etter at frislippet kom inn for knappe to år siden. Inn kom plattformselskaper som Uber, Bolt og Yango, som har etterspørselsregulerte priser i appene sine.

Nå tar den nye regjeringen grep for å stoppe frislippet i taxinæringen, fremgår det av Hurdalsplattformen som ble lagt frem forrige uke.