Det har vært en særdeles tøff start på året for investorene på Oslo Børs. Hovedindeksen har falt over 11 prosent i løpet av årets ni første handelsdager, noe som er den dårligste starten på året noensinne. Torsdag endte Børsen ned 2,6 prosent. Nedgangen er et resultat av kollapsen i oljemarkedet.

Prisen på nordsjøolje har falt 45 prosent de seneste to månedene, og var nylig under 30 dollar fatet, det laveste nivået på mer enn et tiår.

Januar-kalddusj

Mange av formuene til de største og mest profilerte investorene på Oslo Børs er tett knyttet opp mot energirelaterte sektorer, og mange har derfor fått en real januar-kalddusj. Ifølge estimater gjort av DN, har Kypros’ rikeste mann, skipsreder og investor John Fredriksen, et verdifall i sine børsnoterte aksjer på rundt 5,5 milliarder kroner hittil i år.

Det største fallet gjelder tankrederiet Frontline, der aksjen er ned med 25 prosent siden årsskiftet. Fredriksen eier 51,7 prosent av aksjene etter sammenslåingen med gruppens andre tankrederi, Frontline 2012. Nedturen i tank summerer seg alene opp til vel 2,6 milliarder kroner for den London-baserte rederen.

Flere analytikere mener Frontline og andre tankaksjer har fått altfor hard medfart selv om spotratene for store råoljetankskip har falt mye den siste uken. De seneste dagene er det kommet flere kjøpsanbefalinger på tankaksjene, deriblant Frontline.

Milliardtap på Seadrill

Fredriksen er også storaksjonær i Seadrill, som fortsetter det dramatiske kursfallet som begynte sommeren 2014. På et par uker er boreentreprenørselskapet, som lenge var det mest verdifulle selskapet i gruppen, ned med nesten 30 prosent. For Fredriksens aksjepost betyr det et verdifall på 1,08 milliarder kroner.

Kristian Siem har tapt nesten 900 millioner.
Kristian Siem har tapt nesten 900 millioner. (Foto: Gunnar Blöndal)
Johan H. Andresen med familie har tapt i overkant av en halv milliard kroner. Foto: Hampus Lundgren
Johan H. Andresen med familie har tapt i overkant av en halv milliard kroner. Foto: Hampus Lundgren (Foto: Dagens Næringsliv)
Investor Jens Ulltveit-Moe har et estimert papirtap hittil i 2016 på 217 millioner.
Investor Jens Ulltveit-Moe har et estimert papirtap hittil i 2016 på 217 millioner. (Foto: Elin Høyland)
Heller ikke det skipseiende selskapet i gruppen, utbyttemaskinen Ship Finance International, er uberørt av børsfallet. Fredriksen-familien eier 36,5 prosent av aksjene via selskapene Hemen Holding og Farahead. I Ship Finance, som er børsnotert i New York, er verdifallet 700 millioner kroner.

På vårparten ifjor ble Fredriksens to børsnoterte tørrlastrederier, Knightsbridge Shipping og Golden Ocean Group, slått sammen til et selskap. Siden har «nye» Golden Ocean rast på børsen; kursen er ned over 80 prosent. Siden årsskiftet er verdifallet 29 prosent, noe som reduserer formuen med 206 millioner kroner.

Laksenedtur

Heller ikke oppdrettsgiganten Marine Harvest går klar av børsnedturen på nyåret selv om det er gode tider i fiskeribransjen og oppdretterne selger laksen til høye priser. Kursfallet her barberer 732 millioner kroner av Fredriksens børsverdier.

Også kursene forsyningsskipsrederiet Deep Sea Supply og gassrederiet Flex lng har falt siden årsskiftet. Samlet betyr det et verdifall i syv av de børsnoterte selskapene i gruppen på nesten 5,5 milliarder kroner.

Fredriksen ikke alene

Fredriksen er imidlertid ikke den eneste London-baserte investoren som har gått på en nyttårssmell. Kristian Siem, som leder industrikonsernet Siem Industries og er styreleder i undervannsrørleggeren Subsea 7, har et estimert papirtap på rundt 900 millioner kroner. Han har et urealiserte tap på rett rundt en milliard kroner i sine Subsea 7-aksjer, men reddes inn av moderat kursoppgang i plattformsforsyningsrederiet Siem Offshore.

Storaksjonær i Petroleum Geo-Services, tobakksarvingen Johan H. Andresen med familie har tapt i overkant av en halv milliard kroner, hvorav rundt halvparten er knyttet til PGS. Resten av tapet stammer fra oppdrettsselskapet Marine Harvest, Norwegian Air Shuttle, it-selskapet Opera Software, elektronikkselskapet Thin Film Electronics, solkraftselskapet Scatec Solar, Skandiabanken og meglerhuset ABG Sundal Collier.

På tross av at det ikke er direkte oljerelatert på noen måte, er Thin Film er blant de aller største børstaperne hittil i år, med en et fall på 33 prosent. Dette har ført til at selskapets største aksjonær, investoren Rune Sundvall, har et verdifall i aksjene sine på 190 millioner kroner.

Markedspanikk

– Oljeprisen styrer sentimentet på børsen, selv for de selskapene som egentlig er tjent med lav oljepris og svak krone. Det er panikk i markedet, og da selger investorene alt, helt ukritisk, sier aksjestrateg Erik Roland i Nordea.

Roland mener man trenger en ordentlig stabilisering av oljeprisen før panikken i markedet avtar, men han holder ikke pusten mens han venter på at det skal skje. Ifølge Irans myndigheter, vil nemlig Det internasjonale atomenergibyrået IAEA fredag bekrefte at landet har oppfylt betingelsene i atomavtalen med den såkalte P5+1-gruppen, som består av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd, pluss Tyskland. Det vil føre til at sanksjonene mot Iran løftes, kanskje allerede i neste uke, noe som vil legge ytterligere press på oljemarkedet.

Ifølge Bloomberg-innhentede estimater, ventes det at Irans oljeproduksjon vil øke med rundt 100.000 fat per dag innen en måned etter sanksjonene løftes, og med 400.000 fat per dag innen seks måneder. Sannsynligheten for en gjeninnhenting i oljeprisen i overskuelig fremtid virker dermed liten.

– Jo lengre vi går med lavere oljepriser, desto verre blir det, og da særlig for leverandørselskapene i oljenæringen, vektlegger Roland.

 

&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;&lt;strong&gt;Les også om:&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 &gt;&lt;strong&gt;&lt;relation source="DTI" sourceid="dti4847908" &gt;&lt;field name="title"&gt;Rekordstore erstatningskrav i vente&lt;/field&gt;&lt;field name="leadtext"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Skatteadvokatene Sverre E. Koch og Einar Brask varsler erstatningskrav på over ti ­millioner kroner hver etter frifinnelsen. ­Transoceans krav kan bli langt, langt høyere.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 &gt;&lt;strong/&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 &gt;&lt;strong&gt;&lt;relation source="DTI" sourceid="dti4841803" /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 &gt;&lt;strong&gt;&lt;relation source="DTI" sourceid="dti4851598" &gt;&lt;field name="title"&gt;Refser Riksadvokaten&lt;/field&gt;&lt;field name="leadtext"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Den frikjente skatteadvokaten Einar Brask (59) mener straffesaken viser problemet med at Økokrim har to herrer. – Riksadvokat Tor-Aksel Busch har dessverre involvert seg altfor lite, sier Brask.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 &gt;&lt;strong&gt;&lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="27a486cc-0332-4086-9b5d-efee7291e90e" /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 &gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 &gt;&lt;strong&gt;Se DNTV: «Alle» vil ha El chapo-skjorta&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 &gt;&lt;strong&gt;&lt;relation source="brightcove" sourceid="dnPlay_4701798854001" /&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="byline"/&gt;&lt;field name="paid"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;field name="w8issuepage"&gt;6&lt;/field&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:John_Fredriksen" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Kristian_Siem" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:B%C3%B8rs" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Investeringer" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Uro_i_markedene" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.