Banklovkommisjonen la mandag frem sitt endelige forslag til hvordan private tjenestepensjoner skal tilpasses ny pensjonsreform.

Den gamle ytelesespensjonen fases nå ut over en periode på tre år for alle arbeidstagere født i eller etter 1963. Samtidig økes satsene for innskuddspensjon betydelig.

Dermed kan du beholde gullpensjonen din dersom du er født i 1962 eller tidligere, og dersom arbeidsgiver er villig til det.

- Bedriftene vil kunne videreføre dette dersom de ønsker det, sier professor Erling Selvik, som er leder i Banklovkommisjonen, på en pressekonferanse i Finansdepartementet mandag.

- Vårt system er slik at bedriften bestemmer hvilken pensjonsordning de vil ha, legger han til.

Hever satsene
I forslaget legges det også opp til å gjøre innskuddspensjon mer attraktivt.

Satsene for innskuddspensjon økes til åtte prosent for lav sats og til 26,1 prosent for høy sats, som er betydelig høyere enn dagens makssatser på henholdsvis 5 prosent og 8 prosent.

Mens ytelsespensjon har sikret de ansatte 60-70 prosent av lønnen i pensjon, er innskuddspensjonen et resultat av årlige innskudd i prosent av lønnen, og avkastningen på disse pengene. Problemet med innskuddspensjonen er at innskuddene har vært for små, og avkastningen for dårlig til at den kan matche ytelsespensjon.

Det blir altså nå endret ved å øke satsene. Slik blir forskjellen mellom innskudd- og ytelselspensjon mindre.

- Dagens grenser for innskuddspensjon har vært alt for lav. Nå vil innskuddsgrensene økes slik at innskuddspensjon vil bli et attraktivt produkt som kan gi like god pensjon som de øvrige produktene, sier direktør Tom Rathke i DNB Liv til TDN Finans.

Han tror at når satsene nå økes vil mange bedrifter vil velge overgang fra gamle ytelsesordninger til innskuddspensjon. I tillegg vil nok mange bedrifter som har innskuddspensjon i dag øke sine satser.

- Kampen om arbeidskraften er stor, og gode pensjoner vil være et viktig lokkemiddel, sier han.

I overgangsordningen vil de som har ytelsesbasert pensjon gå over på såkalt hybridordning, som ligner på dagens innskuddspensjon. Samtidig vernes allerede opptjente rettigheter, som videreføres innenfor den pensjonsordningen de er i - uten at det utstedes fripoliser.

- Overgangen fra det eksisterende system til den nye pensjonsloven skal gjøres så fleksibel som mulig og med så små forstyrrelser i pensjonsmarkedet som mulig, sier kommisjonsleder Selvik på pressekonferansen mandag.

Unngår massiv avvikling
Finans Norge mener utredningen til Banklovkommisjonen samlet sett er et viktig bidrag til et bærekraftig pensjonssystem for privat sektor.

Det sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge (FNO) i en pressemelding mandag, ifølge TDN Finans.

- Lovforslaget innebærer en overføring av dagens ytelsesbaserte pensjonsordninger til ny tjenestepensjonslov, slik at man unngår massiv avvikling av slike ordninger. Det er positivt at man har funnet en overgangsløsning for dagens fripoliser. Bedrifter, arbeidstakere, livsforsikringsnæringen og myndighetene har vært bredt representert i arbeidet, og de ulike parters interesser er godt balansert i lovforslaget, sier Kreutzer.

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at forslaget innebærer sluttstrek for ytelsespensjonsordningen, og at den vil erstattes av en hybridordning som ligner på dagens innskuddspensjonsordning. Det betyr at nordmenn selv får ansvaret for pensjonssp#229ens risiko.

Finansdepartementet sikter på å legge frem Banklovkommisjonens forslag for behandling i Stortinget høsten 2013. Nå blir forslaget sendt på høring i tre måneder.

De nye reglene kan gi pensjonskrig mellom kollegaer (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.