Jippi, ekstremværet gjør Norge (bitte litt) rikere!

Vel, nasjonalregnskapet føres slik at naturkatastrofer kan slå positivt ut på den økonomiske verdiskapingen. Men det er ingen tvil om at vi ville hatt det bedre om Hans eller annet ekstremvær ikke hadde rammet oss.