Det kan hende at sentralbankene klarer å temme inflasjonen uten å skape en resesjon. Men i fremtiden må vi belage oss på større konjunktursvingninger.

Det er påstanden fra tre økonomer hos Deutsche Bank. I den årlige studien om langsiktig avkastning i finansmarkedene trekker Jim Reid, Henry Allen og Galina Pozdnyakova frem tre argumenter for hvorfor den lange perioden med økonomiske stabilitet i den vestlige verden er over: