Det er sikkert at Norges Bank kommer til å øke renten til 4,25 prosent. Men det er slett ikke sikkert den senere skal settes så mye ned.

Torsdag kommer sentralbanksjef Ida Wolden Bach til å forklare hvorfor sentralbanken setter opp styringsrenten med ytterligere 0,25 prosentpoeng.