Storbankene i Norden er helt i front når det gjelder å ta i bruk ny finansiell teknologi. De har kunder som ivrer for å ta i bruk digitale løsninger. Bankene er solide og dominerer sine markeder.

Derfor er nordiske banker temmelig motstandsdyktige mot utfordringene fra de store teknologiselskapene som Apple og Google.