Ny forskning viser at renten er viktigere for økonomisk vekst enn det sentralbankene legger til grunn.

Norges Bank legger til grunn, i likhet med andre sentralbanker, at renten påvirker inflasjonen og veksten på kort sikt. Men sentralbankene kan ikke påvirke hvor raskt økonomien vokser på lang sikt, er den vedtatte sannheten.