Totale renteutgifter etter skatt øker fra fire til 9,5 prosent av disponibel inntekt fra 2021 til 2024. Det er spådommen fra Statistisk sentralbyrå, som fredag la frem prognoser for norsk økonomi frem til 2026.

Man må helt tilbake til 1993 for å finne en tilsvarende tøff rentebelastning for norske husholdninger.