De rundt 30 kollegene mine i forskningsgruppen på Harvard arbeider med veldig relaterte temaer. Likevel er vi delt inn i rundt åtte prosjekter som foregår i separate laber. Dessuten er rundt en tredel av gruppen teoretikere som sitter i kontorer i bygget ved siden av lab-senteret.