Ola Kvaløy

Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger