Annette Alstadsæter

Professor ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Skatteforsk – Centre for Tax Research