Catharina Nes

Catharina Nes, samfunnsviter og fagdirektør i Datatilsynet