For to år siden var kraftgiganten Statkraft nummer 21 på DN500-listen over Norges største selskaper. Nå er det på tiende plass. Bare ifjor steg omsetningen med 32 prosent, den kraftigste veksten blant Norges største selskaper.

- Omsetningsveksten de siste årene skyldes i stor grad Statkrafts omfattende markedsoperasjoner i Tyskland og Storbritannia og en stor satsing innen vindkraft og internasjonal vannkraft, sier kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland i Statkraft.

DN starter nedtellingen til DN500-listen over Norges 500 største selskaper som publiseres i papiravisen onsdag 25. juni. De neste dagene vil de ti største selskapene bli presentert.

Rike på vann

Statkraft har i snart 120 år utviklet og forvaltet størstedelen av norsk vannkraft. Det er i dag også markedsleder innen produksjon og utvikling av fornybar energi i Europa. Det har 3700 medarbeidere fordelt på 20 land.

Bente Engesland.
Bente Engesland.

- Statkrafts hovedinntekt kommer fra nordisk vannkraftproduksjon, men selskapet har gode resultater fra alle forretningsområdene. Produksjon og utvikling av fornybar energi bidrar til betydelig verdiskaping både i Norge og internasjonalt, sier Engesland.

- Hvilke grep har dere tatt de siste årene?

- God og effektiv drift av kraftverkene er første prioritet for Statkraft. Det er helt avgjørende for at Statkraft skal lykkes også internasjonalt. Statkraft arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og ta i bruk kompetansen på tvers av konsernet gjennom internasjonal vekst innen vannkraft, vindkraft og tilhørende markedsoperasjoner, sier Engesland.

- Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi og samtidig bidra til å løse de globale klimautfordringene, legger hun til.

Resultatskrell

Selvom topplinjen vokste kraftig, hadde selskapet et resultat før skatt i 2013 som er 71 prosent lavere enn året før.

- Dette skyldes store urealiserte valutaeffekter. Men vi hadde samtidig positive omregningseffekter i egenkapitalen, som faktisk økte med 8757 millioner kroner gjennom 2013, sier Engesland.

Hun tør ikke spå om den klatringen på listen over Norges største selskaper fortsetter i årene som kommer.

- Det avhenger i betydelig grad av utviklingen av andre selskaper, så det er vanskelig å si. Men Statkraft vil også i fremtiden være et av Norges største og viktigste selskaper.  Etterspørselen etter fornybar øker over hele verden. Statkraft kan spille en vesentlig rolle i overgangen til renere energi, sier Engesland.

Hun forteller at forholdet til sin eier, staten, er «meget godt».

- Statkraft opplever at det er tydelig samsvar mellom liv og lære når det gjelder statens eierstyring av selskapet, sier Engesland.

Rammes av lavere priser

- Hvordan ser 2014 ut?

- Første kvartal i år var preget av lavere priser på kraft og lavere produksjon i våre nordiske vannkraftverk.  Men dette ble i stor grad motvirket av vesentlige inntekter fra Statkrafts markedsoperasjoner og positive bidrag fra vindkraft. På bakgrunn av markedssituasjonen er Statkraft godt fornøyd med resultatet, sier Bente E. Engesland i Statkraft.

 

Her kan DN500-listen bestilles:

http://www.forvalt.no/dn500/

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.