Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Statsbudsjettet

Dramatisk for friluftslivet

Jeger og professor Per Wegge lar seg provosere kraftig over statsbudsjettet som gjør store kutt i støtten til skogvern. Nå frykter han for småviltjakten i norske skoger.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Forrige uke skrev DN om at en svekket rypebestand bekymrer både jegere og forskere, at flere tar til orde for at vi mennesker snart er nødt til å innse at vi – i motsetning til andre rovdyrarter – ikke er avhengige av fuglen for vår eksistens, og at den populære jakten bør innskrenkes.

Igår kom statsbudsjettet for 2015 der regjeringen kutter støtten til skogvern med to tredjedeler.

Miljøvernorganisasjonene er i harnisk. Det samme er professor Per Wegge ved Universitetet i Ås. Han er blant annet bekymret for skogsfuglen, spesielt tiuren.

BEKYMRET FOR SKOGSFUGLEN. Professor Per Wegge ved Universitetet i Ås. Foto: privat
– Den trives best i gammelskogen. Vi hugger denne skogen ned. Selv i dette oljelandet skal vi skvise naturressursene til «the bitter end». Helt uforståelig, sier Wegge til DN.

Han har forsket på skogsfugl i 35 år og er selv ivrig jeger.

– Langtidstrenden for skogsfugl er svakt nedadgående i hele Fennoskandia. Vi står overfor en situasjon der hele faunasammensetningen i skogen i er i ferd med å endres i disfavør for skogsfugl. Det er trist, ikke bare for viltet og jegere, men for alle friluftsinteresserte, sier han.

– Vi tar bort opplevelsesverdien for folk. Og svekker naturmangfoldet. Jeg er svært kritisk til det som nå skjer med skogene våre. Hvem gidder å gå tur i tette, sterile plantefelt?

«Kritisk og dramatisk»

WWF, som mener ti prosent skogvern er et minimum for å redde naturmangfold og oppfylle internasjonale forpliktelser, er i harnisk etter kuttene. Norge har kun vernet 2,5 prosent produktiv naturskog, ifølge WWF.

– Dette er kritisk og dramatisk for friluftsinteresserte i Norge. En rasering av skogvernsatsingen, kombinert med økningen i miljøfiendtlige subsidier er en provokasjon mot alle som er opptatt av natur og miljøvern, og et soleklart løftebrudd fra en klima- og miljøminister fra Høyre, sier Trude Myhre, skogbiolog i WWF.

FÅR BEDRE VEIER. Skogeier Carl Otto Løvenskiold setter pris på at statsbudsjettet inneholder mer til skogsbilveier. Foto: Thomas T. Kleiven
Hun påpeker at de fleste truede dyreartene lever i gammelskogen, som hun mener hugges ned for fote. Og at det ikke henger på greip at Norge internasjonalt blir fremstilt som den store skogredderen. WWF mener det trengs en milliard til skogvern. Neste år bevilger regjeringen 121 millioner.

– Mange i Europa ser på Norge som den siste villmark. De får helt sjokk når vi forteller om skogvernet, sier Myhre.

– Men er det noe problem når tilveksten i norsk skog fortsatt er større enn uttaket?

– Ja, tilvekst skjer hovedsakelig i ny skog, mens hugst hovedsakelig skjer i gammel.

Vurderer å verne

Skogeier Ole Erik Elsrud ved Vikerfjell i Buskerud vurderer å tilby rundt 5000 mål til frivillig vern, men registrerer med bekymring at regjeringen foreslår å kutte i skogvernstøtten.

– Det er veldig uheldig. Ordningen med frivillig vern har fungert godt. Det er blitt større verneareal og grunneiere får erstatning som kan investeres i annen næringsvirksomhet på eiendommen, som for eksempel reiseliv og tilrettelagte friluftsaktiviteter. Det er viktig at grunneiere vet hva de går med på når de verner skogen sin, og at erstatningen står i samsvar med det som avgis, sier Elsrud.

Det aktuelle området utgjør en tredjedel av arealet på eiendommen der det drives hytteutvikling, jakt og fiske, langrenn og annet friluftsliv. Elsrud som har en mastergrad i naturbasert næringsutvikling fra Ås, tror mange grunneiere bør tenke mer i retning reiseliv og guiding av jakt og fiske.

– Dette er det viktig at man baker inn i verneforslaget slik at vi har muligheten til å tilrettelegge.

I terrenget hans som ligger halvannen times kjøring fra Oslo, leier han ut jakt på åremål og det blir kjørt over ti mil skiløyper i området. Å verne skogen vil ikke gå utover eksisterende traseer, men det begrenser muligheten til å utvide løypenettverket og for eksempel legge til rette for nye sykkelstier.

– På en annen side vil vernet skog kanskje bli en attraksjon i seg selv. At hytteeiere og friluftsinteresserte ser verdien av å ha noe relativt urørt, sier han.

Dårlige oppvekstvilkår

Med så mye skog som finnes i dette landet, skulle man i det minste tro at fuglen som lever i den har gode oppvekstvilkår. Men slik er det ikke, påpeker professor Per Wegge.

– Flatehugst av gammelskog fører til oppstykking og fragmentering av skogbildet. I oppvekstfasen er et skogsfuglkull avhengig av store sammenhengende skogarealer som ikke er brutt opp av ubrukelige habitater, der blir det lett oppdaget og spist av rev og rovfugl. Det er ingen tvil om at dagens skogbruk begunstiger rovviltet.

– Det er virkelig på tide at vi nå freder det lille vi har igjen av gammel naturskog, sier han.

 

Mer til skogsbilveier

OSLO: – At regjeringen øker støtten til utbygging av skogsbilveier er gledelig for hele næringen, sier skogeier Carl Otto Løvenskiold. Støtten er økt med ti millioner, tilsammen settes av 100 millioner til slikt arbeid.

SKOGEIER. Carl Otto Løvenskiold. Foto: Øyvind Elvsborg
– Det er positivt at staten har lyttet til næringen som forvalter en viktig fornybar ressurs. Å frakte tømmeret på en effektiv måte er helt nødvendig for at vi skal kunne være konkurransedyktige, sier han.

1. oktober kunne landbruksminister Sylvi Listhaug fortelle i et intervju med bransjemagasinet Skog at gode skogsveier også er viktig for folk flest – som populære turveier som gir økt mulighet for friluftsliv, mosjon og rekreasjon.

– Landbruksminister Sylvi Listhaug bløffer om skogsbilveier. Flere veier i skogen er absolutt ikke et miljøtiltak og kommer til å ødelegge for utrydningstrua arter, klima og friluftsliv. Å splitte opp sammenhengende skog med brede grusveier vil helt klart fjerne villmarksfølelsen fra skogturen fullstendig., sier Trude Myhre i WWF.

 

Skogeiere «litt i sjokk»

OSLO: Direktør i Skogeierforbundet, Nils Bøhn, mener regjeringen har skapt en vanskelig situasjon for norske skogeiere og for arbeidet med frivillig vern av skog.

– Jeg er litt i sjokk over at det er kuttet så kraftig i denne satsingen, sier han

– Ifjor ble det bevilget 100 millioner ekstra for å ta igjen etterslepet. Jeg er derfor ikke overrasket over at bevilgningen foreslås noe redusert. Men nå er vi dessverre tilbake til det nivået som skapte den vanskelige situasjonen med vern av skog etter svært lave bevilgninger i 2011 og 2012, sier Nils Bøhn.

 

Strid om Oslomarka

OSLO: Etter at fylkesmannen i Oslo og Akershus tidligere i år varslet om åtte nye verneforslag for Oslomarka, har det skapt debatt i friluftsorganisasjonene.

I et brev tilsendt Klima- og miljødepartementet 29. september, ber Turistforeningen, Skiforeningen, Norges Skiforbund, Oslo idrettskrets, Norges Orienteringsforbund og Norsk Friluftsliv, departementet om at de åtte verneforslagene trekkes tilbake. De mener vernet legger ferdselsbegrensninger og gjør det vanskelig for frivillige organisasjoner å legge til rette for aktivitet.

Aktiv Friluftsliv Fiske Statsbudsjettet
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.