Den økonomiske veksten i Kina har vært stabil i år, med en vekst på over seks prosent, opplyser DNB i deres morgenrapport. Det er en solid økning fra både 2016 og 2015. Veksten er imidlertid lavere enn det kinesiske myndigheter har rapportert.

I 2018 skriver DNB at de regner de med en nedgang i vekstraten på rundt fem prosent. Hovedårsaken til ventede oppbremsingen skyldes strammere politikk fra kinesiske myndigheter.

- Finanspolitikken ligger an til å bli mindre vekstfremmende, som vil komme til uttrykk gjennom svakere investeringsvekst i statsbedriftene. I tillegg har sentralmyndighetene rettet fokus mot bærekraften i finansene til lokale myndigheter, og økt kravene til at investeringer i infrastruktur skal være lønnsomme, skriver DNB Markets.

Som følge av dette har flere byer avlyst investeringer i infrastrukturen. Samtidig ser det ut som at miljøet vil veie tyngre enn man har sett tidligere i den offentlige politikken.

- Det kommer til uttrykk gjennom to kanaler. Først og fremst ved at produksjonen kuttes i sektorer som forurenser mye, som i stål og kull. Men også ved at investeringsprosjekter settes på vent til luften blir bedre, skriver DNB Markets i deres morgenrapport.

Stram pengepolitikk

I begynnelsen av 2017 strammet sentralbanken inn pengepolitikken ved at de hevet rentene og trakk til seg likviditet fra internbankmarkedet. Dette førte til et fall i kredittveksten som følge av strammere kredittvilkår.

- Normalt tar det noe tid før strammere kreditt slår ut i lavere aktivitetsvekst, men effektene har begynt å gjøre seg synlig nå. Særlig i boligmarkedet, der omsetningen og byggingen av nye boliger har begynt å avta, skriver DNB Markets.

Banken regner med at fallet i boligmarkedet vil vedvare i 2018. Boliginvesteringene utgjør 12,5 prosent av landets totale bruttonasjonalprodukt.

Svak forbruksvekst

Det private forbruket har de siste årene vært høy og en viktig vekstfaktor. Samtidig har utviklingen vært mer stabil enn andre vekstdrivere. I år har imidlertid man sett en tendens til en svakere forbruksvekst. I tredje kvartal falt veksten til 3,9 prosent i reelle termer, som er den svakeste veksten siden 2008.

Oppbremsingen i forbruket synes å skyldes økt gjeld, som har ført til at kinesiske husholdninger har måttet spare mer.

- Gjelden steg i tredje kvartal til 78% av disponibel inntekt, som er en økning på nesten 10 prosentenheter fra 2016. Dette har løftet gjeldsbetjeningskostnadene med nesten 2 prosent av disponibel inntekt i samme periode, skriver DNB Markets.

I 2018 er det ventet at forbruksveksten tar seg opp, så lenge husholdningenes gjeldsvekst avtar. Det er ikke unaturlig med tanke på oppbremsingen i boligmarkedet, selv om husholdningers gjeldsvekst så langt ikke har avtatt.

- Om noe betyr det at det er en klar risiko for at forbruksveksten blir svakere enn ventet, som i så fall betyr at veksten i BNP også kan falle under 5 prosent i 2018. (Vilkår)

Norske toppledere om seksuell trakassering
DN har spurt norske ledere om hvordan de reagerer på historiene om seksuell trakassering i norsk næringsliv
02:03
Publisert: