Arbeiderpartiet fortsetter å klatre oppover på DNs partibarometer, som er utført av Sentio Research Norge. Opposisjonspartiet sikrer seg 38, 4 prosent oppslutning i september, en økning på 1,6 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende måling i august.

Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) har en samlet oppslutning på 50,2 prosent i målingen, som er den beste rødgrønne målingen siden mars 2015.