Apple og Samsung kniver stadig om å selge flest smarttelefoner i verden. I fjerde kvartal av 2016 var konkurransen dem imellom jevnere enn noensinne, melder analyseselskapet Gartner.

Apple solgte 77.038.900 smarttelefoner i kvartalet og fikk en global markedsandel på 17,9 prosent. Samsung solgte 76.782.600 smarttelefoner og fikk 17,8 prosent markedsandel.

Nestemann på listen er Huawei som solgte nær 41 millioner telefoner og har 9,5 prosent markedsandel globalt. 

Har du hørt om BBK?

Nummer fire og fem på listen er Oppo og BBK Communication Equipment med henholdsvis 6,2 og 5,6 prosent markedsandel. Hvis man tar med i betraktningen at Oppo er et heleid datterselskap av BBK kan man si at den relativt ukjente produsenten faktisk er større enn Huawei. I tillegg til Oppo står BBK også bak varemerkene Vivo og Oneplus, hvorav ingen har noen særlig tilstedeværelse i de vestlige markedene, men satser hovedsakelig på Kina.

Samsung størst i 2016

Ser man på salget gjennom hele 2016 ble Samsung den klart største produsenten. De solgte 306 millioner smarttelefoner gjennom året, mens Apple solgte 216 millioner telefoner.

Også her ligger Huawei, Oppo og BBK på de neste plassene.

81,7 prosent av smarttelefonene som ble solgt i 2016 hadde Android som operativsystem. Apples iOS hadde 17,9 prosent markedsandel, mens Windows fikk 0,3 prosent. 

&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;div id="dn-related-article-list-container-1487168093496" class="dp-plugin-element dn-related-article-container dp-related-articles-container dp-plugin-dn_related_article" data-ah5-type="dn_related_article"&amp;gt; &amp;lt;div class="dp-related-articles-title" data-dp-editable-type="textfield" data-dp-editable-name="Title"&amp;gt;Les også:&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div class="dp-related-articles-content" data-dp-editable-type="html" data-dp-editable-name="Links"&amp;gt; &amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li class="escenic-article-container" data-escenic-id="5836804" data-escenic-type="news"&amp;gt;&amp;lt;a itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle/relatedArticleLink" itemprop="relatedArticleLink" itemref="" href="#"&amp;gt;Kina slår alle – verdensledende på mobilbetaling&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li class="escenic-article-container" data-escenic-id="5828889" data-escenic-type="news"&amp;gt;&amp;lt;a itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle/relatedArticleLink" itemprop="relatedArticleLink" itemref="" href="#"&amp;gt;Apple har 246,1 milliarder dollar i kontanter - det meste i utlandet&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li class="escenic-article-container" data-escenic-id="5820391" data-escenic-type="news"&amp;gt;&amp;lt;a itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle/relatedArticleLink" itemprop="relatedArticleLink" itemref="" href="#"&amp;gt;Samsung reiser seg etter skandaler&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="enablerefereraccess"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="alternativebylines"&gt;&lt;value&gt;&lt;field name="alternativebylinevalue"&gt;Magnus Eidem&lt;/field&gt;&lt;field name="alternativebylineemail"&gt;magnus.eidem@dn.no&lt;/field&gt;&lt;field name="profileimage"&gt;http://www.dn.no/bylines/m_eidem.jpg&lt;/field&gt;&lt;field name="alternativebylineuserid"&gt;197&lt;/field&gt;&lt;/value&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="fbfeed"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="exclude"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="dncommentsenabled"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;field name="showrelatedtaggedomselement"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;field name="showrelatedtaggedproffelement"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Mobil-1" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Apple" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Samsung" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Huawei-1" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:BBK" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:BBK_Communication_Equipment" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Gartner-1" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Teknologi-1" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.