Stengningen av føderale myndighetskontorer førte til at torsdagens uketall for det amerikanske arbeidsmarkedet måtte utsettes, og dette svekker mulighetene for en snarlig nedtrapping av de pengepolitiske stimuleringstiltakene fra sentralbankens side, skriver Bloomberg News.

- Det store problemet dreier seg om gjeldstaket, og deretter den effekten stengningen av føderal virksomhet har på offentliggjøringen av nøkkeltall, som innebærer at Federal Reserve ikke har noe å bygge på. Nedtrappingen vil stadig mer utsatt, og dette er negativt for dollar, sier Kara Ordway, valutastrateg i City Index Group i Sydney, til nyhetstjenesten.

Euro ble torsdag kveld notert til 1,3619 dollar, og dollar ble omsatt for 97,10 yen, mens tilsvarende valutakryss fredag morgen er på henholdsvis 1,3628 og 97,09.

Kronen er fredag morgen svekket med om lag en halv øre mot euro, til 8,1094, sammenlignet med nivået fra stengetid for Oslo Børs torsdag. Mot dollar er kronekursen i samme tidsrom styrket med om lag en halv øre til 5,9504.

Det skriver TDN FInans.