Fire måneder av straffen er betinget, melder Økokrim.

Dermed straffes Aavitsland mildere enn aktor mente var riktig. Aktor la ned påstand om 10 måneders fengsel, hvorav to måneder betinget. Aavitsland erkjente seg ikke skyldig i rettssaken og forsvareren krevde full frifinnelse.

Sendte uriktige meldinger
Det var høsten 1998 at Pickupcat var i desperat behov for penger til driften i påvente av at royalty-inntekter fra selskapets skipskonsept skulle materialisere seg.

- Han hadde sendt en melding til selskapets aksjonærer om at selskapet hadde undertegnet en kontrakt for bygging av kjemikalietankere som ville tilføre selskapet lisensinntekter. Denne meldingen sendte han til tross for at selskapet ikke hadde inngått en slik kontrakt. Han gjentok disse opplysningene i selskapets generalforsamling, skriver Økokrim i en melding.

Økokrim skriver også at den tidligere Pickupcat-sjefen hadde opplyst selskapets styre og generalforsamling at selskapet hadde inngått en avtale om rettet emisjon. Likevel var ikke de potensielle investorene rettslig forpliktet til å tegne seg i emisjonen.

Styrelederen uvitende
Tidligere Statoil-sjef Arve Johnsen har i retten fortalt at han som styreleder i Pickupcat ble holdt uvitende av selskapets daglige leder om dette.

- I hele min profesjonelle karriere har jeg aldri opplevd at en administrerende direktør har holdt så vesentlig informasjon tilbake for sin styreleder, sa Johnsen i sin vitneforkl#229 i retten i forrige uke, ifølge Dagens Næringsliv.

Arve Johnsen var på et tidspunkt mistenkt, men saken mot ham ble henlagt av Økokrim.

Mildere på grunn av treghet
Tingretten har i straffeutmålingen lagt vekt på at saken er blitt svært gammel. Det er gått over syv år siden det første straffbare forholdet fant sted, og det gikk nesten fire år før tiltalen ble tatt ut.

Likevel understreker retten at det er svært viktig at man i markedet kan stole på de opplysningene man får.

- Inngåelse av større kontrakter og emisjoner vil nettopp være opplysninger som har stor betydning for vurderingen av aksjeverdien, heter det i dommen.

Den delen av dommen som er ubetinget er allerede sonet, da Aavitsland har sittet i varetekt i Frankrike der han har bodd siden 2000. Den tidligere Pickupcat-gründeren slipper å dekke saksomkostningene som en følge av at han i dag er uten inntekt og formue.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.