Mens børsene i Europa del steg kraftig i dag, med Milan-børsen opp 2,5 prosent og både Frankfurt, London og Frankrike opp over en prosent, ble det moderat oppgang på Wall Street torsdag.

De amerikanske børsene åpnet som ventet svakt i pluss torsdag, og mens både Nasdaq og S&P500 hevet seg noe ytterligere i løpet av dagen gikk det dårligere for industriindeksen Dow Jones.

Lang rekke med makrotall
En time før børsåpning, klokken 14:30, kom det flere makroøkonomiske tall fra USA som var av blandet karakter. Terminene falt først etter nøkkeltallene 14:30, men hentet seg siden inn igjen.

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd falt med 2.000 personer fra foregående uke til 351.000, mens det var ventet en svak oppgang til 355.000 personer.

Tallene for privat inntekt og privat forbruk viste begge en vekst på 0,2 prosent i januar, mens det var ventet en vekst på henholdsvis 0,5 og 0,4 prosent.

Inflasjonstallet kjerne-PCE viste en vekst på 0,2 prosent i januar sammenlignet med desember, og en vekst på 1,9 prosent på årsbasis. Det var her ventet en vekst på 0,2 og 1,8 prosent.

Klokken 16 norsk tid kom innkjøpssjefenes forventningsindeks, ISM. Den skuffet. Mens det var ventet en bedring i februar, ble det i stedet en forverring.

Les: Skuffende forventningsindeks

Markedet falt på tallene, men ikke mer enn at indeksene holder seg i pluss.

Mens gullprisen hentet seg noe inn igjen etter et markant fall på fem prosent i går, var det i dag oljeprisen som skulle stjele oppjmerksomheten.

Etter å ha ligget rundt 107 dollar fatet gjennom dagen, økte prisen brått til over 111 dollar fatet mot slutten, før den falt noe tilbake til 109 dollar.

Les også: Kraftig økning i oljeprisen torsdag kveld