- Hva, er det sant? Da ville jeg aldri kjøpt bolig gjennom DNB, sier Ingebjørg Johannessen. Hun er sjeleglad for at hun i 2010 tegnet boligkjøperforsikring før det nye husets mistrøstige tilstand kom for dagen kort tid etter overtakelsen.

Takket være boligkjøperforsikringen kunne hun uten tanke på hva advokatene ville koste, varsle søksmål mot selgeren av huset hun kjøpte. Etter en lang prosess, inngikk hun til slutt et forlik som dekket 80 prosent av kostnadene til utbedring av et feillagt tak som lakk som en sil.

- Uten boligkjøperforsikringen hadde jeg aldri nådd frem med noe krav, mener Johannessen.

- For dyr
Hadde boligmegleren vært DNB Eiendom hadde hun ikke fått lov til å tegne forsikringen som hjalp henne med å vinne frem mot selgeren.

- Hvis jeg skulle kjøpt hus i dag, og megleren ikke lot meg tegne boligkjøperforsikring, hadde jeg aldri kjøpt det huset. Ikke med det jeg vet i dag, sier hun til DN.no.

Mens selger får lov til å kjøpe eierskifteforsikring, er det ikke mulig for kjøper å tegne "motforsikringen", boligkjøperforsikring, hos DNB Eiendom. Årsaken er at meglerforetaket mener de 3.500-8.000 kronene en slik forsikring koster, ikke er verdt pengene.

- Forsikringen er for dyr i forhold til at de fleste kunder allerede har dekket det meste av denne forsikringen i sin innboforsikring. Vår oppfatning er derfor at merverdien av forsikringen ikke står i forhold til prisen på forsikringen. Og de fleste kunder er ikke klar over at de kjøper en tilnærmet dobbeldekning, sier Vidar Korsberg Dalsbø i DNB Eksternkommunikasjon til DN.no.

 

Kan kun kjøpes gjennom megler
Det er kun forsikringsselskapet Help som tilbyr boligkjøperforsikring i Norge i dag. De krever at forsikringen selges gjennom megleren som selger boligen. Ifølge Help er DNB det eneste store norske eiendomsmeglerforetaket som ikke ønsker å tilby forsikringen til sine kunder.

- Vi får 5-10 henvendelser hver eneste dag, fra folk som lurer på hvorfor de ikke får lov å tegne forsikringen gjennom DNB - og har lyst til å tegne direkte med oss, sier administrerende direktør i Help Forsikring, Johan Dolven, til DN.no.

Men svaret til alle som spør om å få tegne direkte med Help, er det samme: Nei. Help krever nemlig at forsikringen tegnes gjennom meglerforetaket som selger boligen. Og når DNB har bestemt seg for å ikke tilby forsikringen, ja da er resultatet i praksis at den er utilgjengelig for boligkjøperne.

 

Årsaken til at Help ikke vil tilby forsikringen til dem som henvender seg direkte til dem, er at det ville betydd økt sannsynlighet for kunder som faktisk får bruk for forsikringen.

- Det er viktig for oss å få et tilfeldig utvalg av kunder, noe vi gjør når forsikringen tilbys alle gjennom megler. Ellers ville vi fått et skjevt utvalg av kunder. Da får man de som har en spesiell mistanke om at noe kan være galt, eller bare den gruppen som kjøper en spesiell bolig, eller de som er spesielt engstelig. I så fall måtte forsikringen kostet mye mer, mener Dolven.


advokatutgifter- Viktig med økonomiske muskler
Help-sjefen er helt uenig i at forsikringen ikke er verdt pengene, eller at folk ikke er klar over at de fleste innboforsikringer dekker rettshjelp et stykke på vei. Dolven viser til at alle som tilbys forsikringen blir presentert en oversikt over hvilke fordeler den gir ut over den typiske villaforsikringen.

Dersom forsikringsselskapet mener kunden har en sak, sikres man "fri rettshjelp" hele veien. Det har en økonomisk verdi for kunden, men teller også "mentalt" i den krigen man ofte må ut i når motparten (selgeren) har et forsikringsselskap på sin side.

- Det viktigste er at motparten da vet at du har store nok muskler til å gå hele veien. Det gjør at vi ofte oppnår mye bedre forlik, før saken havner i rettsapparatet, argumenterer Dolven.

Mens en vanlig villaforsikring ofte har egenandel på 20.000 kroner og en maksgrense på 100.000 kroner, kan en boligkjøperforsikring dekke alle advokatkostnadene - om man taper i retten. Slike saker kan fort komme opp i både tre- og fire hundre tusen kroner, mener Dolven.

Han mener de færreste boligkjøperne tør ta sjansen på en rettssak, om man samtidig risikerer en ekstraregning i hundretusenkronersklassen.

- Folk flest tør knapt gå til tingretten bare med en vanlig innboforsikring, langt mindre flere runder i retten, mener Dolven.
DNB vurderer egen forsikring
At kunder som kjøper bolig gjennom DNB Eiendom i dag ikke får muligheten til å tegne boligkjøperforsikring, kan det bli gjort noe med. Meglerforetaket jobber med å utarbeide en egen forsikring av samme type. Og den skal bli selvsagt bli rimeligere, forsikrer Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.

- Det er helt klart at vi jobber med å etablere et nytt bedre og rimeligere produkt for kundene, sier han - uten at detaljene er klare ennå.

I Help stiller de seg undrende til at DNB som eneste store norske meglerforetak nekter å tilby kundene forsikringen deres gjennom dem. Paradoksalt nok tilbyr nemlig Postbanken Eiendom forsikringen - og de har samme eier som DNB Eiendom (se begrunnelse fra Postbanken i rammen til høyre). Help Forsikring stusser også på at DNB Eiendom planlegger å tilby en egen forsikring til kundene som kjøper bolig gjennom dem.

- Det blir nesten komisk. Jeg tror Rune Bjerke (DNB-sjef, red. anm.), vil se at det ikke er mulig i forhold til DNBs omdømme. De kan ikke tilby boligkjøperforsikring med DNBs navn, som skal være en forsikring mot DNB selv. Det er umulig å sitte slik på alle sider av bordet, og Rune Bjerke er så klok at han vil se det, sier Dolven.

 

Forbrukerrådet støtter DNB
Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, vil ikke kritisere DNB for at de ikke vil tilby Helps boligkjøperforsikring til kunder som kjøper bolig gjennom DNB Eiendom.

- Det må være lov for et firma å si at en vare eller en tjeneste er for dårlig til at de vil selge den til sine kunder. Det skjer nok hver dag, og burde kanskje skje oftere. Jeg synes uansett folk bør spørre seg selv om de virkelig har behov for denne tjenesten, sier Bartholdsen.

Han viser til poenget med at innboforsikringen som regel dekker rettshjelpsutgifter et stykke på vei. Samtidig forstår han frustrasjonen mange boligkjøpere må føle når de ikke får anledning til å kjøpe forsikringen, selv om de ønsker det selv.

- Vi erkjenner at forsikring også har et subjektivt element i forhold til opplevelse av risiko og trygghet. Derfor synes vi Help burde tilby forsikringen i det åpne markedet, sier han - og viser til at Help selv har bestemt at forsikringen kun skal selges gjennom megler.

Dette mener Help er de viktigste forskjellene på en vanlig innboforsikring og en boligkjøperforsikring:


Under forhandlingene:

* Spesialiserte advokater i HELP

* Ingen egenandel

Rettsprosessen

* Til Høyesterett om nødvendig

* Motpartens omkostninger

* Ingen øvre grense gir bedre posisjon i forhandlinger


Under forhandlingene:

* Man må finne advokat selv

* Egenandel kr 7 500 + 20 % av kostnadene

Rettsprosessen

* Maks kr 100 000

* Ikke motpartens omkostninger

* Svak forhandlingsposisjon når rammen er benyttet fullt ut. Det vet motparten!