Forskerne ved Fisheries Centre på University of British Columbia i Vancouver er dypt bekymret over følgene av overfiske og manglende internasjonal kontroll over fiskeriene og viser til at opptil halvparten av fiskebestandene nå er truet.

I sin rapport anbefaler forskerne verdens nasjoner om straks å kutte i subsidier som bidrar til overfiske og i stedet bruke penger på forskning og utvikling av bærekraftige fiskemetoder.

– Store land bruker dobbelt så mye skattepenger på subsidier som oppmuntrer fiskerinæringen til overfiske, som på å beskytte verdenshavene, går det fram av rapporten.

Ytterligere bidrag
Rapporten er utarbeidet av amerikanske, britiske og canadiske forskere og økonomer og anslår at fiskerinæringen årlig bidrar med mellom 1.350 og 1.450 milliarder kroner til verdensøkonomien.

Dersom en fikk slutt på overfiske og sørget for bedre kontroll med fiskeriene i verden kunne næringen ha bidratt med ytterligere 220 milliarder kroner, konkluderer forskerne.

Fø millioner
En mer bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene kunne samtidig ha bidratt til å fø ytterligere 20 millioner mennesker, mener forskerne.

– Denne rapporten er det første forsøket på å anslå hvilken verdi fiskeriene har for mennesker verden over, sier forskeren Rebekka Goldburg som er tilknyttet Pew Environment Group som har finansiert studien.

Forskerne har også sett nærmere på sportsfiske til havs, hvalsafari og dykking, som til sammen sysselsetter rundt 1 million mennesker og utgjør en verdi av minst 280 milliarder kroner.

Les også: SV vil ha ny radikal fiskeripolitikk (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.