Byrådet i Oslo mener forslaget fra Bærum ikke bare er i strid med den reviderte avtalen om Oslopakke 3, men at den også går imot nasjonale klimamål, Oslo kommunes klimastrategi og den regionale planen for areal og transport i de to nabofylkene, skriver Dagsavisen.

– Gjennom forhandlingene om Oslopakke 3 ble det fjernet et planlagt nytt bilfelt inn til Oslo på strekningen Lysaker-Strand. Det var viktig for å få ned luftforurensning og klimautslipp, og for å skape mer og bedre byliv i Oslo, sier Hanna E. Marcussen, som er De Grønnes byråd for byutvikling i Oslo.

Oslo: Boligprisprognoser for 2017, 2018 og 2019

Hun mener Bærum ikke tar konsekvensen av det fjernede feltet. Fra Strand og utover er det nemlig de gamle planene som gjelder fortsatt.

– Disse planene vil gi økt veikapasitet inn til Oslo. Vårt mål er bedre kollektivtransport, flere sykkelveier og mer liv i byen, framfor økt biltrafikk, sier Marcussen.

Kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune, forsvarer reguleringsplanen og sier det er viktig å få en avklaring, blant annet av hensyn til dem som bor i området. Samtidig sier han at planene kan nedskaleres senere.

Akershus: Boligprisprognoser for 2017, 2018 og 2019

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Hvem skal betale? dnPlus   (DN+)

 
Problemveien dnPlus  (DN+)

Nytt kollektivsystem kan bli superlønnsomt