Henter mer av pengene selv

Gunhild Stordalen ­etablerer en egen stiftelse for Eat-­initiativet, og skal gjøre seg mindre avhengig av ­Petter ­Stordalens penger. Hun ­håper å være tilbake for fullt over nyttår.

Publisert: Oppdatert:

– Denne nær kreftartede veksten Eat har hatt, har gjort at det er store aktører som deltar, både nasjonalt og i utlandet. For å gjennomføre og katalysere skiftet mot et bærekraftig produksjonssystem de knappe tre årene Eat har eksistert, har et knippe dedikerte mennesker jobbet ikke-bærekraftig, sier Gunhild Stordalen, som nå utvider Eat-initiativet. Her sammen med fungerende administrerende direktør Jonathan Farnell. 
              Foto: Aleksander Nordahl
– Denne nær kreftartede veksten Eat har hatt, har gjort at det er store aktører som deltar, både nasjonalt og i utlandet. For å gjennomføre og katalysere skiftet mot et bærekraftig produksjonssystem de knappe tre årene Eat har eksistert, har et knippe dedikerte mennesker jobbet ikke-bærekraftig, sier Gunhild Stordalen, som nå utvider Eat-initiativet. Her sammen med fungerende administrerende direktør Jonathan Farnell. Foto: Aleksander Nordahl (Foto: DN)