Siden 90-tallet har andelen av kjedenes egne varer (EMV) gått fra fire prosent til 34 prosent av vareutvalget i Norge. Parallelt med denne utviklingen har konkurransen i dagligvaremarkedet blitt dårligere og maktkonsentrasjonen på kjedeleddet økt. Det rammer forbrukerne.

Sigurd Birkeland, lederen for Konkurransetilsynets prosjekt dagligvare, skriver i innlegget «Egne merkevarer er bra for forbrukerne» i DN 9. desember at EMV er bra for forbrukerne fordi det holder prisene nede. Da er det betimelig å spørre hva som er årsaken til prisforskjellene på uavhengige merkevarer og kjedenes egne varer.

Som Birkeland selv skriver: «For å øke fortjenesten i butikk bruker dagligvarekjedene egne merkevarer blant annet til å diskriminere mellom forskjellige type kunder.» At Konkurransetilsynet synes det er greit at de tre dominerende kjedene diskriminerer forbrukerne er bekymringsverdig og noe vi er sterkt uenig i.

Over tusen produsenter kjemper om muligheten til å tilby innovative kvalitetsprodukter til forbrukerne. Trakten de må gjennom, er tre dominerende kjeder som eier 99 prosent av butikkene. For å øke sin markedsmakt tar kjedene stadig større kontroll over produsentleddet. Direktør Lars Sørgaard i Konkurransetilsynet har selv referert til forskning som viser at utviklingen av EMV er nært knyttet til maktkonsentrasjonen på kjedeleddet. Det styrker ikke konkurransen i dagligvaremarkedet, det svekker den.

Salg av EMV gjør at kjedene både er kunde og konkurrent i samme marked. Det er problematisk fordi kjedene også kontrollerer hvilke varer som får plass i butikkhyllene og til hvilken pris. Kjedene tjener mer på salg av EMV enn på uavhengige merkevarer og får større markedsmakt. Det ligger i sakens natur at de derfor gir ulike konkurransevilkår i disfavør av uavhengige norske produsenter.

Ved å legge kunstig høye priser på normale varer kan de underprise sine egne varer. Slik kan de øke matvareprisene på generelt nivå og det betyr høyere priser til forbrukerne.

Diskrimineringen av forbrukerne påvirker også vareutvalget i butikkhyllene. Urimelige prispåslag på normale varer gir kjøpesterke forbrukere tilgang til et mangfold av merkevarer, mens andre får et snevrere utvalg. EMV er ikke et supplement til det eksisterende, men erstatter ofte små- og mellomstore merkevarer. Uriktige prispåslag frarøver uavhengige produsenter muligheten til å konkurrere på pris, og gjør at det er kjedenes egeninteresser og ikke forbrukernes etterspørsel som styrer vareutvalget.

Vi er klar for konkurranse med EMV. Men den konkurransen må være på like vilkår. En svekket konkurranse rammer både forbrukerne, norske arbeidsplasser, landbruket og hele den norske mat- og drikkeindustrien.

Stortinget er i sluttspurten av behandlingen av Dagligvaremeldingen, en melding som gjennom 150 sider viser hvordan kjedemakt hindrer effektiv konkurranse. At Birkeland da uttrykker støtte til et av de viktigste verktøyene kjedene bruker for å skape denne maktubalansen burde vekke bekymring hos de fleste.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.