Boligprisene fortsatte å stige på tampen av fjoråret, godt hjulpet av foreldre som hjelper barna inn på boligmarkedet.  

Nesten fire av ti av unge i aldersgruppen 18–34 år har fått eller venter å få hjelp av foreldrene i boligmarkedet, viser en undersøkelse Norstat har gjort på vegne av Danske Bank.

– Det er en dobling sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse for fem år siden gjort av Finans Norge. Resultatet støttes av våre erfaringer fra banken, hvor det de siste årene er blitt mer og mer vanlig at foreldre og barn sammen finansierer boligen, sier landsjef Trond F. Mellingsæter i Danske Bank. 

Spår 25 prosent prisvekst i Oslo

Tror klasseskille vil øke

Mellingsæter sier spørsmålet om hvordan de kan hjelpe barna inn på boligmarkedet fort kommer på bordet når banken har rådgivingssamtaler med etablerte foreldre. 

– Vi opplever at stadig flere foreldre er bekymret for at boligprisutviklingen skal fortsette i årene som kommer, sier Mellingsæter. 

Statistikken som kom fra Eiendom Norge onsdag formiddag gir foreldrene grunn til bekymring. Desember er vanligvis en rolig måned i boligmarkedet, men ikke i 2016. Veksten var den sterkeste siden 2003. 

– Vi ser ingen tegn til avmatning. Man kan vente at januar blir nok sterk måned, sier Danske Bank-sjefen. 

Det er ikke bare økte boligpriser som kan stoppe foreldre fra å hjelpe barna i boligmarkedet. Fra 1. januar må foreldrene stille med 40 prosent egenkapital dersom de skal kjøpe sekundærbolig innenfor Oslo kommunes grenser. 

– Det har jo vist seg at det å stille med egenkapital på 15 prosent ikke har hatt noen effekt, men 40 prosent vil jo kunne ha det. Da blir det mer krevende å være foreldre. Klasseskillet vil forsterke seg, sier Mellingsæter.

Ruster opp rådgivingen

Danske Bank vil ruste opp rådgivningen rettet mot foreldrene, for å unngå at foreldrene havner i økonomisk knipe etter å ha hjulpet til med bolig. 

– Vi vil skissere flere løsninger for foreldrene, slik at de vet de skatte- og risikomessige effektene ved å hjelpe barna, sier han.

- Hva slags løsninger kan det være?

– Det kan være muligheten for å låne eller eie sammen i ulike kombinasjoner. Det kan også være mulighet å gi forskudd på arv eller å låne egenkapital til barnet, sier Mellingsæter.

Fortsatt behov for hjelp

Administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge tror ikke de nye boliglånsforskriftene vil dempe etterspørselen og boligprisene nok til at behovet for hjelp fra kapitalsterke foreldre forsvinner med det første.

- Eiendomsverdi har gjort en analyse som viser at førstegangskjøperne rammes mer av fem prosent høyere rente i stresstesten av økonomien enn de gjør av kravet om fem ganger inntekt, så det blir ikke den store endringen for førstegangskjøperne. Det vil slå mer inn i det dyrere markedet. Men det er klart at dempes etterspørselen, så dempes prisutviklingen og det kan hjelpe førstegangskjøperne å komme seg inn i markedet, sier Dreyer.

Slik vil boligprisene utvikle seg de neste tre årene


Vi anbefaler også:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Miguel Sørholts liv i Miami: Velger fra øverste hylle
Miguel Sørholt tok med seg familien og flyttet til Florida. Her får han gitt barna en helt annen skolehverdag enn i Norge.
05:53
Publisert: